7.3 Living in the country

 0    46 flashcards    olga2016
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieszkanie (życie) na wsi
start learning
living in the country
łatwe
start learning
easy
wygodne
start learning
comfortable
różnica
start learning
difference
stopniowo zanikać
start learning
to disappear gradually
wieś
start learning
village
wiejski charakter
start learning
rural character
warunki życia
start learning
living conditions
polepszać
start learning
to improve
rozwój w rolnictwie
start learning
development in agriculture
postępować, rozwijać się
start learning
to progress
zmienić (się) na lepsze
start learning
to change for better
ogromna posiadłość ziemska
start learning
huge estate
rezydencja wiejska (dworek)
start learning
manor house
otoczone
start learning
surrounded by
prymitywne chaty wieśniaków
start learning
primitive villagers' cottages
pracować ciężko w polu
start learning
to work hard in the fields
chłop
start learning
peasant
całkowicie zaniedbana
start learning
totally neglected
elektryczność
start learning
electricity
należeć do przeszłości
start learning
to belong to the past
dobrze wyposażony dom
start learning
well-equipped house
uprawiać owoce i warzywa
start learning
to grow fruits and vegetables
główna wada
start learning
the main disadvantage
brak
start learning
shortage
ośrodek zdrowia
start learning
health centre
biblioteka
start learning
library
brak pieniędzy
start learning
lack of money
bezrobocie
start learning
unemployment
państwowe gospodarstwa rolne
start learning
state farms
stracić pracę
start learning
to lose one's job
kupić trochę ziemi
start learning
to buy some land
mądre decyzje polityczne
start learning
wise political decisions
mieszkaniec wsi
start learning
villager, countryman
rolnik, gospodarz
start learning
farmer
zagroda z zabudowaniami
start learning
farmstead
uprawiać ziemię
start learning
to cultivate the land
ciężko pracować
start learning
to work hard
żyć spokojnie
start learning
to live peacefully
uprawiać
start learning
to grow
żniwa
start learning
harvest
zbiory
start learning
crops
gospodarstwo
start learning
farm
gospodarstwo mieszane
start learning
mixed farm
gospodarstwo drobiarskie
start learning
poultry farm
gospodarstwo hodowlane
start learning
stock farm

You must sign in to write a comment