(7) Zadania

 0    20 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rekompensata, odszkodowanie
Dostałem wielkie odszkodowanie za wypadek.
start learning
compensation
money to cover a loss caused by sb else
I've got huge compensation for the accident.
dźwig, żuraw
Dźwig zrzucił na nas dwie tony stali.
start learning
a crane
large machine used to lift heavy things
Construction crane dropped two tons of steel on us.
1. system kanalizacyjny 2. drenaż
Chcę, żeby twoja fabryka wstrzymała produkcję do czasu ulepszenia systemu kanalizacyjnego.
start learning
drainage
pipes that take away water and waste liquids
I want your factory to stop production till the drainage system has been improved.
teren niezagospodarowany
start learning
greenfield site
rural land not previously built on
efekt domina
Jeśli banki zaczną mieć kłopoty, spowoduje to efekt domina dla reszty gospodarki.
start learning
knock-on effect
indirect result
If the banks start struggling, it will have a knock-on effect for the rest of the economy.
układ, rozkład (np. pomieszczeń)
Zgodnie z tym planem, ich główne źródło energii powinno być w piwnicy.
start learning
layout
the way in which objects are arranged
According to this layout, their main energy source should be in the basement.
władze lokalne
start learning
local authority / local government
governing body of a city, town or district (UK)
klauzula dotycząca kar umownych
Klauzula dotycząca kar umownych jest zagrożeniem dla ludzi, którzy nie potrafią zdążyć przed ostatecznym terminem.
start learning
penalty clause
part of contract that imposes punishment if certain conditions aren't satisfied
Penalty clause is a threat for people, who can't meet deadlines.
śmiecie, odpady, odpadki (formal)
start learning
refuse
waste, garbage
część zapłaty wstrzymana jako gwarancja wykonania umowy
start learning
retention money
money owed but not paid until work is approved
przetarg
start learning
a tender
formal process by which suppliers bid for a contract
konstrukcja siedzi na fundamentach
start learning
construction sits on foundation
rozczłonkowywać, dzielić
Jego życie zostało starannie podzielone, ze pracą w jednym mieście i życiem towarzyskim w innym.
start learning
to compartmentalise
to separate something into parts and not allow those parts to mix together
His life was carefully compartmentalized, with his work in one city and his social life in another.
ogłosić przetarg
start learning
put out a tender
składać ofertę przetargową
Nie rozumiem, dlaczego żadna inna firma nie złożyła oferty przetargowej.
start learning
to bid / tender
I don't understand why no other company bid.
bardzo starannie przeczytać umowę
start learning
to read the small print of the contract
przekazywać pracę
start learning
hand over the work
odbiór (np. sygnału, robót budowlanywch)
start learning
reception
sztuczny
Sztuczne barwniki i aromaty są w wielu napojach i są bardzo szkodliwe.
start learning
artificial
Artificial colours and flavours are in many drinks and they are very bad for you.
ogłosić przetarg na coś
start learning
to put sth out to tender

You must sign in to write a comment