7 wyrażenia

 0    14 flashcards    antoninadopke
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zrobiłem to zdjęcie, gdy byłem na wakacjach.
start learning
I took this photo while i was on holiday.
Jestem z tego zadowolony.
start learning
I'm pleased with it.
Siedziałem na płocie, kiedy zobaczyłem wypadek.
start learning
I was sitting on the fence when i saw the accident.
Myślę, że nie powinieneś wierzyć we wszystko, co zobaczysz.
start learning
I think you shouldn't belive in everything you read.
Jestem pod wrażeniem
start learning
I'm impressed
To bardzo miło z twojej strony.
start learning
That's very kind of you.
Chyba żartujesz.
start learning
You're kidding.
Co o tym myślisz?
start learning
What do you think about it?
Miałem szczęście, że żyję.
start learning
I was lucky to be alive.
Jak tylko było to możliwe, wróciłam do domu.
start learning
As soon as it was possible, I went back home.
Nie powinieneś mówić niegrzecznie do swojego nauczyciela.
start learning
You shouldn't speak rudely to your teacher.
Mówisz bardzo dobrze po angielsku.
start learning
You speak English very well.
Robię to, o co ludzie mnie proszą.
start learning
I do what people ask me to.
Byłem bardzo zmęczony i spragniony.
start learning
I was extremely tired and thirsty.

You must sign in to write a comment