5.3 The age of the Internet

 0    40 flashcards    bytommagdalena
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
światowa sieć komputerowa
start learning
global computer network (web)
ograniczony zasięg
start learning
limited scope
połączyć
start learning
link
mieć dostęp do
start learning
to have access to
na masową skalę
start learning
on a mass scale
nieograniczone możliwości
start learning
unlimited possibilities
kształtować
start learning
shape
źródło komunikacji
start learning
source of communication
łamać bariery
start learning
break the barriers
swobodny (3 znaczenia)
start learning
free, unrestricted, uninhibited (3 meanings)
przepływ
start learning
flow
wymiana
start learning
exchange
globalna wioska
start learning
Global Village
granica
start learning
border, frontier
odległość
start learning
distance
poczta elektroniczna
start learning
electronic mail
technologia cyfrowa
start learning
digital technology
wysiłek
start learning
effort
skontaktować się z
start learning
to get in touch with
czatowanie, pogaduszki
start learning
chatting, chatting
grupa dyskusyjna
start learning
newsgroup
dzielić
start learning
to share
osoba uzależniona od internetu
start learning
a webaholic, infoholic
alternatywa
start learning
alternative
rola terapeutyczna
start learning
The therapeutic role
zapewnić anonimowość
start learning
ensure anonymity
przezwyciężyć
start learning
overcome
nieśmiałość
start learning
shyness
rozczarować
start learning
disappoint
wachlarz, zakres
start learning
range, the range
usługa
start learning
service
okazja, możliwość
start learning
opportunity
badać, zgłębiać
start learning
explore
ułatwiać
start learning
facilitate
przyspieszać (2 znaczenia)
start learning
accelerate, speed up
dostarczać rozrywki
start learning
to provide entertainment
archiwum
start learning
archive
centrum zatrudnienia
start learning
employment center
gabinet lekarski
start learning
doctor's office, doctor's surgery
biuro matrymonialne
start learning
marriage bureau

You must sign in to write a comment