5 i 6 7; praca

 0    89 flashcards    angielski1l5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
start learning
expierience in a field
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
start learning
flexibility
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/ kwalifikacjach/ silnej motywacji
start learning
highly skilled/qualified/motivated
przedsiębiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe
start learning
(previous) professional/job experience
aktywny, pełen inicjatywy
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
solidny, niezawodny
start learning
reliable
zoorganizowany
start learning
well-organised
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
umieć pracować pod presją
start learning
work well under pressure
praktyczna znajomosc czegos
start learning
working knowledge of sth
kierowanie, zarządzanie
start learning
administrative work
nadzorować, być szefem
start learning
be in charge
zajmować się czymś
start learning
deal with
rozdzielać obowiązki
start learning
delegate
wyjeźdżać służbowo
start learning
go away on business
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
stać na czele
start learning
lead a team
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
start learning
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
start learning
review sb's performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefony
start learning
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
start learning
work in a team/on your own
dotrzymywać napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
work/do overtime
uczyć się zawodu do praktyce
start learning
learn on the job
rozwój zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikować się
start learning
retrain
szkolenie
start learning
training course
warsztaty
start learning
workshops
jak najszybciej / asap
start learning
as soon as possible
poufne, do rąk własnych / fyeo
start learning
for your eyes only
do Twojej, Pani, Pana wiadomości / FYI
start learning
for your information
awansować, dostać awans
start learning
be promoted
samochód służbowy
start learning
company car
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours/flexi-time
(pójść na) zwolnienie/ urlop
start learning
(go on) leave
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewność stałego zatrudnienia
start learning
job security
przerwa na lunch
start learning
lunch hour
urlop macierzyński/ojcowski
start learning
maternity/paternity leave
dodatkowe świadczenie ze strony pracodawcy
start learning
perks/fringe benefits
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
wynagrodzenie na czas choroby
start learning
sick pay
brać wolne/ wolny dzień
start learning
take time/a day off
równowaga między życiem prywatnym, a zawodowym
start learning
work-life balance
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
stworzyć własną firmę
start learning
build up your own business
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenie
start learning
do freelance work
pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
start learning
do odd jobs
prowadzić firmę
start learning
run your own business
założyć (firmę)
start learning
set up (a company)
pracować zdalnie (z domu)
start learning
work from home
(wczesniejsza) emerytura
start learning
(early) retirement
złożyć wymowienie
start learning
hand in your resignation/notice
utrata pracy
start learning
job loss
zwolnić z pracy
start learning
lay off/dismiss
zwolnić, zredukowac
start learning
make redundant
zwolnić się, zrezygnować z pracy
start learning
quit/resign
redukcja etatów
start learning
redundancy
przejść na emeryturę
start learning
retire
wyrzucić z pracy
start learning
sack/give the sack/fire
dobrowolne odejście z pracy
start learning
voluntary redudancy
tania siła robocza
start learning
cheap labour
wyzyskiwac
start learning
exploit
bezrobotny
start learning
unemployed/jobless
bezrobocie
start learning
unemployment/joblessness
koszty pracy
start learning
labour costs
przekazywać pracę /produkcję innym firmom
start learning
outsource
przepracowany
start learning
overworked
strajk okupacyjny
start learning
sit-in
strajk
start learning
a strike
bezrobotni
start learning
the unemployed
związek zawodowy
start learning
trade union
gruba ryba
start learning
big fish
zakończyć pracę (na dany dzien)
start learning
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
start learning
climb the corporate ladder
nauczyć sie fachu
start learning
learn the ropes
wykorzystac nieformalne kontakty (żeby coś załatwić)
start learning
pull a few strings
przyłożyć się
start learning
pull your weight
biurokracja
start learning
red tape
podejmować szybkie decyzje
start learning
think on your feet

You must sign in to write a comment