3_Accounting and Accountancy

 0    55 flashcards    amemikos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obejmuje, dotyczy
start learning
involve
transakcja
start learning
transaction
zapis, rejestr, protokół
start learning
record
rejestrowanie, nagrywanie
start learning
recording
rejestrowanie transakcji
start learning
recording of transactions
umowa, układ, porozumienie
start learning
deal
raport, sprawozdanie
start learning
report
etyczne, moralne
start learning
ethical
księgowość, zapisywanie po stronie kredytowej i debetowej operacji
start learning
bookkeeping
podwójne księgowanie
start learning
double-entry bookkeeping
podsumować coś
start learning
summarize something
codzienne
start learning
day to day
zakupić, nabyć
start learning
purchase
rachunkowość finansowa
start learning
financial accounting
rachunkowość zarządcza
start learning
management accounting
dane księgowe
start learning
accounting data
oszustwo, przestępstwo finasowe
start learning
fraud
sprawdzać, przeprowadzać kontrolę, kontrolować, badać
start learning
examining
dokładność, scisłość, prawidłowość
start learning
accuracy
wierzyciel, kredytodawca
start learning
creditor
dokładność, ścisłość, precyzja
start learning
exactness
rozmyślnie, celowo
start learning
deliberately or on purpose
kontrola finansowa firmy
start learning
auditing
audyt wewnętrzny
start learning
internal audit
audyt zewnętrzny
start learning
external audit
niezależni audytorzy
start learning
independent auditors
przeprowadzone przez
start learning
carried out by
prawda, prawdziwość
start learning
truth
uczciwość, bezstronność
start learning
fairness
stara się zapobiec
start learning
tries to prevent
kreatywna księgowość
start learning
creative accounting
wartość, wycenić, oszacować
start learning
value
sztucznie wysoki zysk
start learning
artificially high profit
sposób prezentacji sprawozdań finansowych
start learning
way of presenting accounts
rzetelny i jasny widok
start learning
true and fair view
poprawny, właściwy
start learning
correct
odpowiedni, rozsądny
start learning
reasonable
stan obecny, obecna kondycja
start learning
current condition
prawo
start learning
law
ustanawiać, ustalać, zakładać, tworzyć
start learning
establish
akcja, asortyment, zapas
start learning
stock
handlować
start learning
trade
wymieniać
start learning
exchange
przestrzegać zasad
start learning
follow rules
określone przez
start learning
set by
standardy
start learning
standards
Standardy Rachunkowości
start learning
Accounting Standards Board
coś samo w sobie
start learning
itself
roczne sprawozdanie finansowe
start learning
annual account
w dużej mierze finansowane
start learning
largely funded
oba, obie
start learning
both
organy podatkowe
start learning
tax authorities
ich własny system szkoleń i egzaminów
start learning
their own training and examination system
stosowanie standardów
start learning
use standards
stosowanie norm
start learning
apply standards

You must sign in to write a comment