3.4 Without a job

 0    61 flashcards    Hillarion
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
długoterminowy
start learning
long-term
bezrobocie
start learning
unemployment
absolwent szkoły
start learning
school-leaver
bezrobotny
start learning
unemployed, out-of-work
niewykwalifikowany
start learning
unskilled
kwalifikacje
start learning
qualifications
specjalistyczne szkolenie
start learning
specialist training
umiejętności specjalistyczne
start learning
expertise
prawo jazdy
start learning
driving licence
stała praca
start learning
permanent job
praca na cały etat
start learning
full-time job
bezwartościowy
start learning
worthless
perspektywy
start learning
prospects
cel w życiu
start learning
aim in life
bez pracy
start learning
jobless
utrzymywać
start learning
to support
być na zasiłku
start learning
to be on the dole
wiązać koniec z końcem
start learning
to make ends meet
bieda, ubóstwo
start learning
poverty
wyobcowany
start learning
alienated
wejść w konflikt z prawem
start learning
come into conflict with the law
zwolnienia z pracy
start learning
lay-offs
fabryka
start learning
plant
kopalnia
start learning
mine
zwalniać, wylewać
start learning
to sack
wydajność
start learning
cost-effectiveness
rosnące szeregi
start learning
growing ranks
obniżyć podatki
start learning
to lower taxes
korzystne
start learning
favourable
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wspierać
start learning
support
ułatwiać
start learning
facilitate
dawać zatrudnienie
start learning
give employment
kurs przekwalifikowujący
start learning
retraining course
środki
start learning
measures
przeciwdziałać
start learning
counteract
wakat
start learning
vacancy
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
podejmować walkę z bezrobociem
start learning
to tackle unemployment
rosnąca stopa bezrobocia
start learning
rising rate of unemployment
wylać (z pracy)
start learning
to fire
zwalniać
start learning
to dismiss
zwolnić
start learning
to make redundant
zwolnienie z pracy (przy nadmiarze zatrudnienia)
start learning
redundancy
przymusowe zwolnienie
start learning
compulsory redundancy
dobrowolne zwolnienie się z pracy
start learning
voluntary redundancy
nabór
start learning
recruitment
pracownik umysłowy
start learning
white-collar worker
pracownik fizyczny
start learning
a blue-collar worker
stracić pracę
start learning
lose a job
rynek pracy
start learning
job market
biuro pośrednictwa pracy
start learning
employment agency, job centre
być zagrożonym zwolnieniem
start learning
be in danger of being dismissed
wypowiedzieć pracę
start learning
to give somebody a notice
miejsce pracy, posada
start learning
position (post)
nowe miejsca pracy
start learning
new posts
likwidować miejsca pracy
start learning
reduce workplaces
ciągły strach o utratę miejsca pracy
start learning
permanent fear of losing one's post
wnioskować o pracę
start learning
apply for a job
szukać pracy
start learning
to search for a job
wyuczenie się nowej profesji
start learning
Learning of a new profession

You must sign in to write a comment