(3) Listening comprehension 10 & 11

 0    51 flashcards    crajsis
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeglądać ubrania wiszące na wieszakach
start learning
to survey racks of clothes
magazyn (w sklepie)
start learning
stock (in the store)
dla żartu
start learning
for a lark
as a joke
sukienka, suknia
start learning
a frock
a dress (old-fashioned)
nieprzenośny
start learning
non-portable
jeszcze bardziej podnosić koszty
start learning
to raise costs further
sklepy stacjonarne
start learning
bricks-and-mortar stores
zmagać się z czymś (np. z recesją, głodem)
Kraj zmaga się obecnie z największą recesją od czasów drugiej wojny światowej.
start learning
be in the throes of sth
The country is presently in the throes of the worst recession since the Second World War.
zachęcać kogoś do zrobienia czegoś
Ona zachęciła go do napisania książki.
start learning
to spur sb to do sth
She spurred him on to write a book.
minus czegoś
Negatywnym aspektem rozwoju technologii jest to, że poszkodowani zostają twórcy.
start learning
a downside of sth
The downside of technology is that the injured party is the originators.
wynajmować powierzchnię
Rozważ wszystkie możliwości, zanim coś wynajmiesz.
start learning
to lease space
Consider all the options before you lease something.
dopasowanie odzieży (do sylwetki)
start learning
the fit of a garment
sprawdzić ubranie w dotyku
start learning
check the feel of the garment
pozostawać niesprzedanym (o produktach)
start learning
to linger unsold
obniżyć cenę, przecenić
Niski popyt konsumpcyjny zmusił nas do przecenienia szerokiej gamy towarów, czasami nawet o 30 procent.
start learning
to mark down (the price)
Low consumer demand has forced us to mark down, a wide range of goods, sometimes by as much as 30 percent.
obniżać marże
start learning
to squeeze margins
półbuty męskie (z ozdobnymi dziurkami na przyszwie)
start learning
brogues
strong leather shoes, usually worn by men, often with a pattern in the leather
mokasyny
start learning
loafers
a type of leather shoe without a fastening, that a person's foot slides into
mieć za wyłączne zadanie robienie czegoś
start learning
to have the sole job of doing sth
To nie przypadek, że...
start learning
It is no coincidence that...
przetestować, wypróbować coś
start learning
to test sth out
w dającej się przewidzieć przyszłości
start learning
in the foreseeable future
transportować /zamawiać w dużych ilościach
start learning
to ship/order in bulk
alejka (w supermarkecie, w sklepie)
Poznałem go w alejce z jogurtami w supermarkecie.
start learning
an aisle
I met him in the yogurt aisle at the supermarket.
odnosić ogromne sukcesy (np. w biznesie)
start learning
to be riding high (in business)
nieustająca ekspansja
start learning
relentless expansion
aczkolwiek, chociaż, jednak
On w końcu zgodził się, żeby przyjść, aczkolwiek niechętnie.
start learning
albeit
fml; although
He finally agreed to come, albeit unwillingly.
skromny, nieznaczny zysk
start learning
a slender profit
a small profit
dyskont o najniższych cenach
start learning
a discounter
a discount store
sprzedaż rok do roku
start learning
year-on-year sales
u szczytu (np. władzy, potęgi), w najlepszym okresie (np. życia, kariery), w kwiecie (np. wieku)
start learning
be in one's pomp / prime
informal
wyprzedzać oczekiwania, wychodzić im na przeciw
start learning
be ahead of expectations
zwrot (ku lepszemu)
To miasto ujrzało historyczny zwrot.
start learning
a turnaround
a change from bad to good, becoming successful again
This city has seen a historic turnaround.
wyzwać kogoś na pojedynek w jego własnej konkurencji
start learning
to take sb on at his own game
ciąć, redukować plany zrobienia czegoś
start learning
to axe plans to do sth
unikać, wystrzegać się, trzymać się z daleka od czegoś
Ona unika rozgłosu odkąd zakończyła karierę aktorki.
start learning
to shun sth
She has shunned publicity since she retired from acting.
wyprzedawać
Wyprzedajemy te ubrania - to stara kolekcja.
start learning
to sell sth off
We are selling these clothes off - it's an old collection.
uznawać coś za niezbędne, konieczne
Uznano, że należy to zrobić.
start learning
to deem sth essential
It was deemed essential.
we właściwym czasie
start learning
in due course
w żadnym wypadku
start learning
by no means
przerwa w konkurencji (konkurowaniu)
start learning
a let-up in the competition
a pause
z jednego powodu (dlatego że)
start learning
for one thing
ulepszać, dopracować strategię
start learning
to tweak a strategy
to streamline, to facilitate, to improve
wystroić kogoś
Ona tak się wystroiła, że jej nie rozpoznałem.
start learning
to spruce sb up
She spruced up so much that I didn't recognize her.
być wystrojonym, odszykowanym
start learning
be spruced-up
pokonać konkurencję
start learning
to beat competition
znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu), wymyślić coś
Masz lepszy pomysł?
start learning
to come up with sth
Can you come up with a better idea?
niewielki wzrost sprzedaży
start learning
a slight lift in sales
marna, niewesoła przyszłość
start learning
bleak future
kryzys tożsamości
start learning
identity crisis
nieuchronnie
To nieuchronnie doprowadzi do zamknięcia małych firm.
start learning
inevitably
This will inevitably lead to the closing of small businesses.

You must sign in to write a comment