3 kolumna str34

 0    35 flashcards    weronikanowak2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
firma międzynarodowa
start learning
multinational company
biuro
start learning
office
stacja benzynowa
start learning
petrol station
magazyn
start learning
warehouse
wykształcenie
start learning
academic qualifications
ubiegać się o nową posadę
start learning
apply for a new post
być zatrudnionym jako
start learning
be employed as
być zatrudnionym legalnie
start learning
be legally employed
dostawac marne wynagrodzenie
start learning
be paid peanuts
awansować
start learning
be promoted
być w stresie
start learning
be under stress
być bezrobotnym
start learning
be unemployed
wykonywać obowiązki
start learning
carry out duties
poradzić sobie źle/dobrze w trakcie rozmowy o pracę
start learning
do badly/well at the job interview
robić interes
start learning
do business
zwilnić (kogoś)
start learning
fire (someone)
otrzymać podwyżkę
start learning
get a pay rise
dostawać dodatkowe korzyści
start learning
get benefits
zrezygnować z pracy
start learning
to give up a job
zastrajkować
start learning
go on strike
wolna posada
start learning
job vacancy
stracić pracę
start learning
lose a job
zarabiać na życie
start learning
make a living
zaoferować pracę
start learning
offer a job
umiejętności organizacyjne
start learning
organizational skills
praca na część etatu
start learning
part-time job
uprzednie doświadczenie
start learning
previous experience
założyć firmę
start learning
start a business
odpowiedni kandydat
start learning
suitable candidate
podjąć pracę
start learning
take a job
duch zespołowy
start learning
team spirit
szkolenie
start learning
training
praca dobrowolna
start learning
voluntary work
wynagrodzenie
start learning
wage
pracować do późna
start learning
work long hours

You must sign in to write a comment