2_Business finance

 0    47 flashcards    amemikos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aktywa, majątek
start learning
assets
dostępne wydatki
start learning
available for spending
bilans
start learning
balance sheet
obligacja (papier wartościowy), poręczenie, zobowiązanie
start learning
bond
kapitał
start learning
capital
certyfikaty reprezentujące jednostki własności firmy
start learning
certificates representing units of ownership of a company
kredyt, uznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś)
start learning
credit
dług
start learning
debt
dywidenda
start learning
dividend
wydatki
start learning
expenses
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement
konkretna data w przyszłości
start learning
fixed future date
dany okres czasu
start learning
given period
odsetki
start learning
interest
inwestować
start learning
invest
inwestor
start learning
investor
pożyczać (coś komuś)
Czy mógłbyś mi pożyczyć trochę pieniędzy?
start learning
lend
Could you lend me some money?
zobowiązania finansowe
start learning
liabilities
pożyczka, kredyt
start learning
loan
rachunek zysków i strat
start learning
profit and loss account AmE: income statement
dostarczać, zapewniać
start learning
provide
spłacać, zwracać (pieniądze, dług)
start learning
repay
zatrzymywać, zachować, przechowywać
start learning
keep
rozpocząć działalność
start learning
set up or start company
kapitał zakładowy
start learning
share capital
kapitał obrotowy, fundusz
start learning
working capital or fund
fundusze, środki
start learning
funds
wystarczający, dostateczny, dosyć, dość
start learning
sufficient
zamiast
start learning
instead of
akcjonariusz, udziałowiec
start learning
shareholder, AmE: stockholder
akcja, udział
start learning
share, AmE stock
akcje zwykłe
start learning
equities
emisja akcji
start learning
issuing shares (equities)
przychód, dochód
start learning
revenue
dochód, zarobek
start learning
earnings
dochód netto
start learning
profit earnings or net income
zachować, zatrzymać, przetrzymywać, gromadzić
start learning
retain
dochody zatrzymane
start learning
retained earnings
odmawiać zrobić coś
start learning
refuse to do something
cokolwiek
start learning
anything
wzrosnąć, wzrosło
start learning
go up, went up
być winnym, być dłużnym (np. pieniądze)
Jestem ci winien przysługę.
start learning
owe
I owe you favor.
jest winien, dłużny
start learning
is owed
posiadać, mieć na własność
start learning
own
podwyżka, podwyższać, zbierać (pieniądze na jakiś cel)
start learning
raise
zbierać więcej pieniędzy
start learning
raise more money
dostawca
start learning
supplier

You must sign in to write a comment