27.02.17 FX

 0    22 flashcards    Dav
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Keep it simple stupid! This is a well known acronym spanning across many industries
start learning
Niech to będzie możliwie proste! Jest to dobrze znany skrót łączący w wielu branżach

to over-complicate tasks to try gain the competitive edge
start learning
ponad-komplikują zadania, aby spróbować zdobyć przewagę nad konkurencją

Most traders initially believe that
start learning
Większość przedsiębiorców początkowo przekonani, że

Do not mess it
start learning
Nie zepsuj tego

you will benefit from a structured routine
start learning
będziesz korzystać z zorganizowanego rutyny

taking advantage of the benefits
start learning
wykorzystując korzyści

a strong urge to
start learning
silną potrzebę

How do you determine
start learning
Jak można określić

You will be surprised what you can achieve
start learning
Będziesz zaskoczony, co można osiągnąć

As humans we are naturally innovative and are always looking to improve on what we build.
start learning
Jako ludzie jesteśmy w naturalny sposób innowacyjny i zawsze stara się poprawić to, co budujemy.

simplicity can be the ultimate level of sophistication and provide much better results
start learning
Prostota może być ostateczny poziom wyrafinowania i zapewniają znacznie lepsze wyniki

China is a challenging country to define
start learning
Chiny to kraj trudny do zdefiniowania

But while it is true that China has experienced an astonishing transformation
start learning
Ale o ile prawdą jest, że Chiny doświadczyły zdumiewającą transformację

this one-sided view of China fails to capture the complexity of the country
start learning
Ten jednostronny pogląd Chin nie potrafi uchwycić złożoności kraju

as a single entity
start learning
jako jeden podmiot

this will give a fuller picture of
start learning
to daje pełniejszy obraz

to overtake
start learning
to overtake in English
wyprzedzać

continues to widen.
start learning
Nadal rośnie.

driven in large part by
start learning
napędzany w dużej mierze przez

The vast majority of
start learning
Większość

undoubtedly
start learning
niewątpliwie

Rural poverty is further compounded by China’s
start learning
ubóstwo wiejskie jest dodatkowo potęgowany przez Chinach


You must sign in to write a comment