24 Hear of the news_RECYCLING

 0    23 flashcards    Baldini500
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wytwarzać
start learning
generate
spalać
start learning
incinerate
korzyści
start learning
benefits
złoża, zasoby
start learning
deposits
dające się uzupełnić
start learning
renewable
obrzynki
start learning
cutoffs
śmieci
start learning
rubbish
śmieci na ulicy
start learning
litter
pojemnik
start learning
receptacle
zakład przetwórstwa surowców wtórnych
start learning
reclamation
źródło
start learning
resource
gospodarstwo domowe
start learning
household
miejsce zwózki śmieci
start learning
depots and tips
z kolei
start learning
in turn
ogromne korzyści
start learning
enormous benefits
mieć na uwadze
start learning
bearing in mind
znaleźć dobre zastosowanie
start learning
put to good use
materiały uznawane za śmieci
start learning
materials considered rubbish
propagować ideę
start learning
promotes the idea
ułatwić dostęp
start learning
make access available
zachęcać do uczestnictwa
start learning
encourage to participate
przerzucić się na opakowania z surowców wtórnych
start learning
switch to recyclable packaging
okazać zrozumienie dla problemów ochrony środowiska
start learning
show awareness of environmental issues

You must sign in to write a comment