2018 February

 0    25 flashcards    leszekgniadek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dotyczyć
Problem dotyczył nowej ustawy.
start learning
concern
The problem concerned the new bill.
karać
Polski rząd planuje karać za używanie tej frazy.
start learning
punish
Polish government is planning to punish for using that phrase.
ukrywać
Rozmawiałem z kolegą, którego rodzice ukrywali żydowską rodzinę.
start learning
hide - hid - hidden
I talked with a friend whose parents had been hiding a Jewish family.
przetrwać
Ta żydowska dziewczyna przeżyła wojnę.
start learning
survive
The Jewish girl survived the World War II
mimo że
Pójdę mimo że jestem zmęczony.
start learning
although
I'll go although I'm tired.
przed momentem
start learning
a moment ago
pozwalać
start learning
let
prawo Rzymskie
Rzymskie prawo pozwala dziedziczyć majątki rodzinne.
start learning
Roman law
Roman law lets to inherit property from family.
opierać się na
Nasze prawo jest oparte na prawie rzymskiem.
start learning
be based on
Our law is based on Roman law.
winny
start learning
guilty
dochodzić odszkodowania
start learning
seek compensation
rozkaz
start learning
order
Samolot startuje z pasa startowego
start learning
The plane takes off from the runway
harmonogram
start learning
schedule
planować wizytę
start learning
schedule a visit
pomimo
start learning
despite
powód
start learning
the reason
stwierdzenie
start learning
statement
udowodnić
start learning
prove
wspomnieć
Izraelski minister wspomniał o zbrodniach
start learning
mention
The Israeli mentioned the crimes.
upewniać się
Upewnię się, że drzwi są zamknięte.
start learning
make sure
I'll make sure the door is locked
pozwalać
start learning
allow
unikać
start learning
avoid
nie można
start learning
mustn't
konkurencja
start learning
competition

You must sign in to write a comment