2017 December

 0    27 flashcards    leszekgniadek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie jestem w stanie nic zrobić przy tym człowieku.
start learning
I can not do anything with this man.
Jestem wściekły.
start learning
I'm furious!
Jedno nie wyklucza drugiego.
start learning
One does not exclude the other.
Mój umysł jest zajęty czym innym.
start learning
My mind is busy / pre-occupied with something else.
przełączać, przełącznik
start learning
switch
Powiedzieli, że będzie nowa droga.
start learning
They said there will be a new road.
obwodnica
start learning
ring road
zjazd
start learning
ramp, exit
ruch naprzemienny
start learning
alternate traffic
ważne sprawy
start learning
important matters
statystyk
start learning
statistitian
Droga, która połączy obwodnicę z autostradą
start learning
The road that will connect the ringroad with the motorway
O sporcie lepiej mi się rozmawia.
start learning
I feel better talking about sport.
okazać się
Szydło okazała się być dobrym premierem.
start learning
turn out
Szydło turned out to be a good prime minister.
zawieść
start learning
disappoint
robić wrażenie na kimś
start learning
impress sb
Nie zrobiło to na mnie dobrego wrażenia.
start learning
I wasn't impressed
Byłem zawiedziony jego programem.
start learning
I was disappointed with his program.
VAT
podatek od wartości dodanej
start learning
VAT
value added tax
gospodarka
start learning
economy
stanowisko
start learning
position
Obawiam się, że tak/nie
start learning
I'm afraid so/not.
nieprzygotowany
start learning
unprepared
proste ale skuteczne
start learning
simple but effective
złożony i nieskuteczny
start learning
complex and ineffective
Sądzę, że coś tam pękło w PiSie
start learning
I think something broke in the PiS.
prawo i sprawiedliwość
start learning
law and justice

You must sign in to write a comment