2017 December

 0    69 flashcards    JacekPelc
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
straż miejska
start learning
municipal police
To bardzo prawdopodobne, że...
start learning
It is very likely that...
Ta droga jest na tyle szeroka, żeby...
start learning
This road is wide enough to...
zewnętrzny
start learning
external
krawędź
start learning
edge
parking
start learning
car park
wsiadać / wysiadać
Jak wysiadałem, jakiś koleś zapytał mnie czy mieszkam w tym bloku.
start learning
get in / get out
When I was getting out, a guy asked me if I live in this block.
kłamać
kłamca
start learning
lie
lier
Skłamałem, że mieszkam tu od niedawna.
start learning
I lied that I have lived here for a short time.
zrozumiały
start learning
understandable
pas
start learning
belt
ciasny
Pasek mam za ciasny.
start learning
tight
My belt is too tight.
rozważać, brać pod uwagę
start learning
consider (doing sth)
zamierzać, planować
start learning
intend, plan (to do sth)
biblioteka
start learning
a library
raczej
start learning
rather
spieszyć się
start learning
rush (to do sth)
zaprzeczać
start learning
deny (doing sth)
ktoś inny
start learning
someone else
coś innego
start learning
something else
gdzieś indziej
start learning
somewhere else
Nie wiem czy ona jest w domu.
start learning
I do not know if she's at home.
oszukiwać
start learning
cheat
tak szybko jak to możliwe
start learning
as soon as possible
tak... jak...
start learning
as... as...
zamieniam się w słuch
start learning
I'm all ears
Wiesz która?
start learning
Do you know which one?
Jestem właścicielem terenu przy Giełdowej.
start learning
I own some land at Giełdowa.
działka
start learning
a site, a plot
pozostawać
pozostały...
start learning
remain
the remaining...
teren
start learning
land
wezwanie
start learning
summons
zrobić wrażenie
To nie zrobiło na nich wrażenia.
start learning
impress sb
It didn't impress them.
rozprawa
start learning
hearing
Nie byłem obecny na rozprawie
start learning
I was not present at the hearing
Pogubiłem się / Zgubiłem się
start learning
I got lost
świadek
start learning
a witness
Znam takie przypadki
start learning
I know such cases
temat
start learning
subject, topic
Czasami
start learning
Sometimes
Jakiś czas temu
start learning
Some time ago
Ktoś postawił 2 znaki drogowe.
start learning
Someone put 2 road signs.
zakaz
start learning
ban
komfortowy
start learning
comfortable
właściwie, tak naprawdę
start learning
actually
składać propozycję
start learning
make sb an offer
harmonogram
start learning
schedule
tokarz
start learning
turner
przełożyć spotkanie
start learning
reschedule the meeting
niewyszkolony pracownik
start learning
unskilled worker
kształt
start learning
shape
wrodzona złośliwość
start learning
innate malice
wymyślić
start learning
figure sth out
tokarka
start learning
a lathe
Da się zrobić;)
start learning
It can be done
tworzyć
start learning
create
dowiedzieć się
start learning
find out, learn
bezrobotny
start learning
unemployed
ubiegać się, składać wniosek
start learning
apply for sth
wniosek, podanie (o...)
start learning
an application (for...)
Na pewno będą mieli kontrolę.
start learning
They will definitely have an inspection.
dostać karę
start learning
get a penalty / a fine
sędzia
start learning
a judge
stosować, dotyczyć
Ten znak nie dotyczy policji.
start learning
apply
This sign doesn't apply to police.
zabierać się do pracy
start learning
get to work
zemsta jest słodka
start learning
revenge is sweet
przedstawić się
start learning
introduce (myself, sb)
łagodny
start learning
mild
Okazało się, że...
Okazało się, że zima była łagodna
start learning
It turned out that...
It turned out that winter was mild

You must sign in to write a comment