19 verb + prepositions 10.3

 0    10 flashcards    dariuszonichimowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
appeal to
start learning
odwołać się do, apelować do, podobać się
agree with
start learning
zgodzić się z
respond to
start learning
reagować na, odpowiedzieć na
applied for
start learning
ubiegać się o, starać się o, złożyć podanie
spend on
start learning
wydać na
worried about
start learning
martwię się o
listening to
start learning
słuchanie, wysłuchanie
prepositions
start learning
przyimki
depends on the results of
start learning
zależy od wyników
depends - on - the - results - of
start learning
zależy - od - wyników - od

You must sign in to write a comment