18. THE PROBLEM OF VIOLENCE & 19. SECTS

 0    56 flashcards    paula10.3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Złodziej / kradzież
start learning
thief / theft
gwałt / gwałciciel
start learning
rape / rapist
wlamac sie / włamywacz / włamanie
start learning
burgle / burglar / burglary
dokonac napasci / napastnik / napasc
start learning
mug / mugger / mugging
porwac / porwanie / porywacz dziecka
start learning
kidnap / kidnapping / kidnapper
Porwac / porwanie / porywacz samolotu
start learning
hijack / hijacking / hijacker
Kieszonkowiec / kradziez
start learning
pickpocket /pickpocketing
kradzież ze sklepu / złodziej sklepowy
start learning
shoplifting / shoplifter
falszerz/ falszerstwo
start learning
forge (v)/forger / forgery
morderstwo, zamordowac / morderca
start learning
murder / murderer
obrabować / „rozbójnik / rozbój, napaść np. na bank
start learning
rob / robber / robbery
Wandal / wandalizm
start learning
vandal / vandalism
zabójca, zamachowiec/ zabójstwo, zamach (na tle politycznym)
start learning
assassin /assassination
zabójstwo nieumyslne
start learning
manslaughter
podpalenie / Podpalacz
start learning
arson / arsonist
szantaż / szantazowac / szantażysta
start learning
blackmail / blackmailer
łapówka / łapówkarstwo
start learning
bribe / bribery
Kraść / włamać się
start learning
steal / break into
wkroczenie, naruszenie własności pr.
start learning
trespassing
kara cielesna
start learning
corporal punishment
kara śmierci
start learning
capital punishment / death penalty
stryczek
start learning
hangman`s rope
krzesło elektryczne
start learning
electric chair
rozladowac napięcie
start learning
let off the tension
dokuczac
start learning
tease
tyran, znęcać się/znęcanie
start learning
bully/bullying
wsadzic kogoś za kratki
start learning
put sb behind bars
być skazany na
start learning
be sentenced to
areszt
start learning
custody
gliniarz
start learning
cop / bobby/ blue bottle/fuzz
kara dożywotniego więzienia
start learning
life sentence
Kaucja ("zwolniona przy kaucji")
start learning
bail (``be released on bail``)
oddać pod nadzór kuratora
start learning
put sb on probation
proces / zamieszki
start learning
trial / riots
przestępczość nieletnich
start learning
juvenile delinquency
uznać kogoś winnym / niewinnym
start learning
find sb guilty / unguilty
więzienie
start learning
jail
wsadzić do więzienia na ... la
start learning
``jail sb for ... years``
kara wiezienia
start learning
prison sentence
`` Być złapanym na goracym uczynku
start learning
``be caught red-handed``
osoba z charyzma
start learning
charismatic person
rekrutować, werbowac
start learning
recruit
pranie mózgu
start learning
brain-washing
manipulować
start learning
manipulate
ubezwłasnowolnić
start learning
incapacitate
Wywierać na kims silną presję psychologiczną
start learning
exert a strong psychological pressure on
zerwać z czyms
start learning
break with
wstapic do sekty
start learning
join a sect
wspolnota (religijna)
start learning
community
zbawienie
start learning
salvation
surowy reżim
start learning
harsh regime
popełnić samobójstwo
start learning
commit suicide
tendencje samobójcze
start learning
suicidal tendencies
czuć się niepotrzebnym
start learning
feel redundant
duchowo i emocjonalnie okaleczony
start learning
spiritually and emotionally crippled
Szatan / diabeł
start learning
satan / devil

You must sign in to write a comment