17.02.17 Engineering

 0    28 flashcards    Dav
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Bumpy road
start learning
Wyboista droga
but somewhat perplexing
start learning
ale nieco kłopotliwy
it was formed by acquisition
start learning
została utworzona przez przejęcie
A fairly recent addition to
start learning
Dość najnowszym dodatkiem do
unlike its competitors, GE is a privately held company
start learning
w przeciwieństwie do swoich konkurentów, GE jest firmą prywatną
quantities of undifferentiated material
start learning
Ilości materiału niezróżnicowanych
solid pellets of polymers
start learning
stałe granulki, z polimerów
Its facilities are
start learning
Jego wyposażeniem są
primary extractive industries
start learning
Głównymi przemysł wydobywczy
The supply chain networks for the automotive sector are complex
start learning
Sieci łańcucha dostaw dla branży motoryzacyjnej jest złożony
by the end of the decade
start learning
pod koniem obecnej dekady
is becoming increasingly important in a wide variety of applications
start learning
staje się coraz bardziej ważne w wielu różnych zastosowaniach
Machine vision systems in industry depend upon it
start learning
Systemy wizyjne w przemyśle zależą od tego
can struggle to make out details in the dark
start learning
Można mieć problem, aby dostrzec szczegóły w ciemności
explained that rather than
start learning
wyjaśnił, że zamiast
which greatly reduces the data output
start learning
co znacznie zmniejsza dane wyjściowe
is effectively no time lag
start learning
faktycznie nie ma opóźnienienia
endure a reasonable fall without breaking.
start learning
znosić rozsądny upadek bez zepsucia
Quite simply, robots with legs can go a lot of places that wheels cannot
start learning
Po prostu, roboty z nogami mogą przejść wiele miejsc, gdzie koła nie może
help reduce delays and cut costs
start learning
przyczynić się do zmniejszenia opóźnień i cięcia kosztów
As well as reducing the need for compensation
start learning
Jak również zmniejszenie zapotrzebowania na rekompensaty
systematically getting better at every aspect of what we do
start learning
systematycznie coraz lepiej w każdym aspekcie tego, co robimy
We have progressively built the knowledge and competence
start learning
stopniowo budujemy wiedzę i kompetencje
50 year period.
start learning
50 letni okres.
Can you imagine that a 1958 Corvette design would pass the safety and performance requirements of 2006 (let alone 2017)? Me neither.
start learning
Czy można sobie wyobrazić, że 1958 Corvette projekt przejdzie wymogi bezpieczeństwa i wydajności 2006 (nie mówiąc już o 2017)? Ja też nie.
Why haven’t aircraft designs kept up with automobiles
start learning
Dlaczego projekty samolotów nie są na bieżąco z samochodami
It’s not due to a lack of creative
start learning
To nie z powodu braku kreatywności
product liability
start learning
odpowiedzialność za produkt

You must sign in to write a comment