16 th of February

 0    32 flashcards    Jureco
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pocket
start learning
kieszeń
kind
What kind of music do you like?
start learning
rodzaj
Jaki rodzaj muzyki lubisz?
to look through
I will look through your brochures, I promise.
start learning
przejrzeć coś naprzykład papiery
Przejrzę twoje broszury, obiecuję.
to get lost
Catch up with the group, I don't want to get lost.
start learning
zgubić się
Nadążaj za grupą, nie chcę się zgubić.
to fall off
he fell off the ladder and broke his arm.
start learning
spaść z czegoś naprzykład z drabiny
On spadł z drabiny i złamał rękę
suddenaly
start learning
nagle
to be keen on something
start learning
być chętnym na coś do zrobienia czegoś
to get dark
start learning
sciemniać się
to get angry
start learning
wściec się
to be late
start learning
spóźniać się
to repeat
Could you repeat the last digit, please?
start learning
powtórzyć / powtarzać
Czy mogłaby Pani powtórzyć ostatnią cyfrę?
helpful
Your notes were very useful, thanks.
start learning
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
useful
start learning
przydatny
wardrobe
start learning
szafa na ubrania
tram
Trams are becoming more comfortable and faster these days.
start learning
tramwaj
Tramwaje są coraz wygodniejsze i szybsze.
to reach something
start learning
osiągnąć coś, sięgać po coś
can you pass me sugar
start learning
możesz podać mi cukier
pass somebody something
can you pass me sugar
start learning
podać naprzykład cukier
możesz podać mi cukier?
over here
start learning
tutaj
over there
start learning
tam
rude
Your remark was really rude.
start learning
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
remark
start learning
uwaga
that is why
start learning
dlatego
our
start learning
nasz, nasza, nasze
fully
the restaurant is fully booked
start learning
w pełni
Restauracja jest całkowicie zarezerwowana.
booked
start learning
zarezerwowane
crossing
start learning
skrzyżowanie
couple
They are a lovely couple.
start learning
para
Są uroczą parą.
cycling
start learning
jazda na rowerze
through
start learning
przez
think - thought - thought
I have been thinking about it all day.
start learning
myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
area
start learning
obszar, rejon, okolica

You must sign in to write a comment