12M. MILITARY Stanag 6001 - level 2 - Campaign2

 0    103 flashcards    annawolska4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
podatek
start learning
tax
kara
start learning
punishment
zlodziej
start learning
thief
wsparcie (rz)
start learning
back up
podpalacz
start learning
arsonist
gwałciciel
start learning
rapist
rura, fajka
start learning
pipe
burmistrz
start learning
the mayor
biletowy w teatrze, wskazujący miejsce itd
start learning
usher
przewodniczący
start learning
chairman
obniżać (cz), dolny, niższy (prz)
start learning
lower
ogłaszać, obwieszczać
start learning
announce
oznajmić, ogłosić (coś oficjalnie)
start learning
declare
karać
start learning
punish
gonić
start learning
chase
zmniejszać
start learning
decrease
zwiększać
start learning
increase
umyślnie, celowo
start learning
deliberately
nagi, nago
start learning
naked
daleki, odległy
start learning
remote
z powodu czegoś/kogoś
start learning
because of
odzyskać przytomność
start learning
regain consciousness
karabin szturmowy
start learning
assault rifle
pozwolenie na pracę
start learning
work permit
udzielić pozwolenia
start learning
grant permission
dalsze dochodzenie/ śledztwo
start learning
further enquiries
złodzieje
start learning
thieves
kradzież
start learning
theft
porwanie (rz)
start learning
kidnapping
morderstwo
start learning
murder
w związku z
start learning
in connection with
tragiczna historia
start learning
tragic story
bohaterstwo
start learning
heroism
włamać się
start learning
break into
ofiara
start learning
victim
zapobiec tragedii
start learning
prevent tragedy
zakładnik
start learning
hostage
namawiać
start learning
persuade
uderzyć 3 formy
start learning
strike struck struck
zadać cios
start learning
strike a blow
podpalenie
start learning
arson
znaczący, ważny
start learning
significant
usiłowanie zabójstwa
start learning
attempted murder
w szczególności
start learning
in particular
izba przyjęć
start learning
emergency room
leczyć, częstować, traktować
start learning
treat
ich stan był stabilny
start learning
their condition was stable
zraniony, ranny (zwykle za pomocą broni, np. noża lub pistoletu)
start learning
wounded
bezpośredni przełożony
start learning
immediate boss
mianować, wyznaczyć (kogoś na jakieś stanowisko)
start learning
appoint
chwalić
start learning
praise
skuteczny, efektywny
start learning
efficient
zirytowany
start learning
irritated
wyczucie czegoś, poczucie czegoś
start learning
sense of something
głupie plotki
start learning
silly rumors
wśród
start learning
among
chociaż
start learning
although
przypuszczać, sądzić
start learning
reckon
dlatego też
start learning
therefore
jednakże
start learning
however
po to aby
start learning
so that
aby, w celu
start learning
in order to
po przybyciu
start learning
on arrival
identyfikować, rozpoznawać
start learning
identify
traktowanie
start learning
treatment
oświadczenie, zeznanie
start learning
statement
stwierdzać, oświadczać, zeznawać
start learning
state
śledztwo
start learning
investigation
obiecywać
start learning
promise
objaśniać, wyjaśniać, tłumaczyć
start learning
explain
ostrzegać, uprzedzać
start learning
warn
materiały wybuchowe
start learning
explosives
sprawdzać, kontrolować
start learning
inspect
kłócić się
start learning
argue
rabunek, kradzież z użyciem przemocy
start learning
robbery
własność, mienie, nieruchomość
start learning
property
zazdrosny
start learning
jealous
uzbrojony
start learning
armed
poddawać się
start learning
surrender
przemyt
start learning
smuggling
zaufanie społeczne
start learning
public confidence
poparzenie
start learning
burn
zbiornik paliwa
start learning
fuel tank
niewybuch
start learning
unexploded ordnance
biuletyn informacyjny
start learning
newsletter
poprzedni
start learning
previous
zastępca dowódcy
start learning
second in command
zdolności przywódcze
start learning
leadership skills
być z kimś w dobrych stosunkach
start learning
get on well with somebody
prowadzić życie towarzyskie, udzielać się towarzysko
start learning
socialize
pominąć kogoś
start learning
pass somebody over
lokator, pasażer
start learning
occupant
informator (człowiek)
start learning
informant
skarga
start learning
complaint
podejrzany
start learning
suspect
poufny
start learning
confidential
wzrok
start learning
sight
areszt śledczy
start learning
custody
spójny z, zgodny z
start learning
consistent with
dodatkowo
start learning
additionally
pozostać, nie zmieniać się
start learning
remain
wysyłać, ekspediować
start learning
dispatch
zamiast
start learning
instead of

You must sign in to write a comment