0 Person likes this. Give a Like!

annawolska4 annawolska4

I started using VocApp 1183 days ago. I have 68 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 36 lessons. The date of my last visit is 2017-03-31 09:19:01.

My interests

angielski, English

Flashcards created by me


2M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 - second week (Campaign 2)
2. STANAG 6001 level 2 - Money (English file - intermediate - Oxford).
1. STANAG 6001 level 2 - Personality, character, food and cooking, family life. (English file intermediate Oxford).
3. STANAG 6001 level 2 - strong adjectives, adventure sport, charity (English file - intermediate - Oxford).
3M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 - third week (Campaign 2)
4M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)
B1 - bonus 1 - Opposite adjectives - jako odp. podajemy antonim z prefiksem i antonim przy użyciu innego przymiotnika:)
B2- Bonus 2 - stopniowanie przymiotników i przysłówków- w odp. podajemy stopień równy, wyższy i najwyższy przymiotnika
B3 - Bonus 3 _ małe słówka od Karolajny
4. STANAG 6001 level 2 - 4th week (English file - intermediate - Oxford).
5M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)
B4 - Bonus 4 - Preposition after verb and after adjective
5. STANAG 6001 level 2 - 5th week (English file - intermediate - Oxford).
6M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)
6. STANAG 6001 level 2 - (English file intermediate Oxford)
7M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)
7. STANAG 6001 level 2 (English file intermediate Oxford).
8M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)
8. STANAG 6001 level 2 (English file intermediate Oxford).
9M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)
9. STANAG 6001 level 2 (English file - intermediate - Oxford).
10. STANAG 6001 level 2 (English file intermediate Oxford).
10M. MILITARY, STANAG 6001 level (Campaign 2)
11M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)
11. STANAG 6001 level 2 - (English file intermediate Oxford)
12M. MILITARY Stanag 6001 - level 2 - Campaign2
B5 - Bonus 5, czasowniki po czasownikach, w odpowiedzi czasownik po ang i 'ing' lub 'to' w odniesieniu do formy jaka wystąpi w czasowniku następującym
12. STANAG 6001 level 2 - (English file intermediate Oxford)
13M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)
13. STANAG 6001 level 2 (English file intermediate Oxford).
14M. BIG TEST
14. STANAG 6001 level 2 (English file intermediate Oxford).
B6 - Bonus 6: u doktora
B7 - Bonus 7: Zakupy
15. STANAG 6001 level 2
B8 - Bonus 8 podróże i turystyka

You must sign in to write a comment