6M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)

 0    96 flashcards    annawolska4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
prześcieradło, kartka papieru
start learning
a sheet
żelazko
start learning
an iron
koń mechaniczny (jednostka mocy)
start learning
horsepower
tuńczyk
start learning
a tuna
słoik
start learning
jar
puszka (np. z konserwą)
start learning
tin
świadek (rz), być świadkiem (cz)
start learning
witness
pisać na maszynie/na komputerze (cz), typ, rodzaj (rz)
start learning
type
zapukać w/do
start learning
knock at
radzić sobie z (czymś)
start learning
cope with
solidny, niezawodny, wiarygodny
start learning
reliable
robić zdjęcie
start learning
take a photo
karkówka
start learning
chuck steak
nabiał
start learning
dairy products
ambasada
start learning
an embassy
kompleks (budynków na ogrodzonym terenie) (rz), pogarszać (np. sytuację) (cz)
start learning
compound
RPG ręczny granatnik przeciwpancerny
start learning
rocket-propelled grenade
odbić, wyciągać
start learning
extract
przenikać, infiltrować
start learning
infiltrate
schadzka, spotkanie (skrót i nazwa)
start learning
RV rendezvous
broń do masowej zagłady (skrót i nazwa)
start learning
WMD weapon of mass destruction
wprowadzać, umieszczać, wkładać
start learning
insert
czujny (prz), alarmować (cz), alarm (rz)
start learning
alert
projektować
start learning
design
usunąć (coś skądś)
start learning
remove
obszar, teren
start learning
territory
zadanie(rz), wyznaczyć do wykonania zadania (cz)
start learning
task
oddziaływać, mieć wpływ
start learning
affect
wolność
start learning
freedom
służby wywiadowcze
start learning
Intelligence Service
podejrzewać
start learning
suspect
rząd
start learning
government
bitwa, zobowiązania, narzeczeństwo
start learning
engagement
unikać
start learning
avoid
start alarmowy
start learning
scramble
ucieczka
start learning
egress
zasady użycia broni
start learning
rules of engagement
miejsce skąd może zostać przeprowadzona ewakuacja
start learning
extraction point
postępować, kontynuować, przechodzić dalej
start learning
proceed
wprowadzenie sił na dany teren (rz)
start learning
insertion
otrzymywać
start learning
receive
obrona wybrzeża
start learning
defense of the coast
słabo, kiepsko
start learning
poorly
wykrywać
start learning
detect
prawie na pewno
start learning
almost certainly
biorąc pod uwagę twoją opinię
start learning
in considering your opinion
wybuch np. wojny (rz)
start learning
outbreak
buntownik(rz), buntować się (cz)
start learning
rebel
powstanie
start learning
uprising
tłumić
start learning
suppress
nazwa, ksywa
start learning
nickname
osadnik
start learning
settler
bronić
start learning
defend
granica (pomiędzy krajami)
start learning
frontier
transzeja, okop
start learning
trench
drut kolczasty
start learning
barbed wire
kawaleria
start learning
cavalry
mimo że, pomimo że
start learning
although
przeliczać, przerabiać, modyfikować,
start learning
convert
wrzeć, szaleć (np. o wojnie)
start learning
rage
połączony
start learning
combined
rocznica
start learning
an anniversary
główny czołg bojowy (skrót i nazwa)
start learning
MBT main battle tank
samobieżna haubica
start learning
self-propelled howitzer
helikopter zwiadowczy
start learning
scout helicopter
helikopter bojowy
start learning
combat helicopter
zdolny, potrafiący, umiejący coś zrobić
start learning
capable of
w, wewnątrz, w obrębie, w środku
start learning
within
zakręt, łuk drogi
start learning
bend
lewy pas
start learning
left lane
teren zabudowany
start learning
housing area
zmierzać
start learning
head
kontynuować
start learning
carry on
skręcić
start learning
turn
poprzednie przydziały
start learning
previous assignments
dowiadywać się
start learning
find out
spocznij
start learning
at ease
agencja nieruchomości UK
start learning
an estate agency
agencja nieruchomości USA
start learning
realtor
piekarnia
start learning
baker's
sklep mięsny
start learning
butcher's
kościół
start learning
a church
pralnia chemiczna
start learning
dry cleaner's
sklep spożywczy
start learning
grocery store
sklep metalowy
start learning
hardware store
sklep papierniczy
start learning
stationer's
ratusz
start learning
town hall
apteka (drogeria) UK
start learning
chemist's
apteka, drogeria U/SA
start learning
pharmacy
komin
start learning
chimney
podjazd (przed domem)
start learning
driveway
ogrodzenie
start learning
fence
ogródek przed domem
start learning
front yard
garaż
start learning
garage
dach
start learning
roof
okiennica
start learning
shutter

You must sign in to write a comment