10. STANAG 6001 level 2 (English file intermediate Oxford).

 0    115 flashcards    annawolska4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być wyrzuconym np. ze szkoły
start learning
be expelled
zachowywać się
start learning
behave
być ukaranym
start learning
be punished
wydalać (ucznia ze szkoły, członka z organizacji)
start learning
expel
ukarać, wymierzyć karę
start learning
punish
oszukiwać
start learning
cheat
oblać (np. egzamin)
start learning
fail
zdać (np. egzamin)
start learning
pass
powtarzać materiał np. do sprawdzianu
start learning
revise
pisać/zdawać egzamin 1
start learning
do an exam
pisać/zdawać egzamin 2
start learning
take an exam
kształcić, edukować
start learning
educate
wychowywać
start learning
bring up
szkoła z internatem
start learning
boarding school
magistrant
start learning
graduate
dyrektor (w szkole)
start learning
head teacher
przedszkole UK
start learning
nursery school
przedszkole US
start learning
kindergarten
szkoła podstawowa UK
start learning
primary school
szkoła podstawowa US
start learning
elementary school
szkoła średnia, liceum UK
start learning
secondary school
szkoła średnia, liceum US
start learning
high school
prywatna szkoła
start learning
private school
państwowa szkoła
start learning
state school
uczeń
start learning
pupil
religijna szkoła
start learning
religious school
semestr UK
start learning
term
semestr US
start learning
semester
klasa ze względu na wiek
start learning
grade
ostatnia klasa szkoły średniej w US
start learning
twelfth grade
ksiądz
start learning
a priest
uniwersytet, szkoła pomaturalna US
start learning
college
próba generalna (kostiumowa)
start learning
dress rehearsal
krytyk, recenzent
start learning
reviewer
uważa się, że
start learning
it is considered
zamącić w głowie, zdezorientować
start learning
confuse
kojarzyć fakty
start learning
associate
ćwiczyć (np. przemówienie), robić próbę (teatralną)
start learning
rehearse
próba
start learning
rehearsal
ograniczona ilość
start learning
limited number
za dwa tygodnie
start learning
in two weeks time
zakonnica
start learning
nun
zdawać ponownie (np. egzamin)
start learning
retake
w wieku
start learning
aged
oceniać, wystawiać stopnie (w szkole) 1
start learning
grade
oceniać, wystawiać stopnie (w szkole) 2
start learning
mark
świetlica
start learning
common room
opuszczać lekcje, wagarować
start learning
skip lessons
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
zwracać uwagę
start learning
pay attention
odrabiać zadanie domowe
start learning
do homework
zadać zadanie domowe
start learning
set homework
sprawdzić zadanie domowe
start learning
check homework
pojawić się późno
start learning
turn up late
zapisać się na zajęcia/kółka pozalekcyjne
start learning
join after school club
szkoła koedukacyjna
start learning
co-ed school
szkoła tylko dla chłopców lub tylko dziewczynek
start learning
single sex school
grono pedagogiczne
start learning
staff
obowiązkowe 1
start learning
compulsory
obowiązkowe 2
start learning
obligatory
powtarzać materiał do egzaminu
start learning
revise for an exam
surowy, wymagający, rygorystyczny
start learning
strict
pobłażliwy, łagodny
start learning
lenient
pokój nauczycielski
start learning
staff room
gimnazjum
start learning
middle school
wybitny, utalentowany
start learning
prodigy
kontrowersyjny
start learning
controversial
kontrowersja
start learning
controversy
zdeterminowany
start learning
determined
połączony, powiązany, stowarzyszony
start learning
associated
wyróżniający się, wybitny
start learning
outstanding
prześcignąć, prześcigać, celować w czymś
start learning
excel
przechodzić samego siebie
start learning
pass oneself
buntować się
start learning
rebel
zainteresować się czymś, podjąć coś, zająć się czymś
start learning
take up something
czuć się urażonym, oburzać się, mieć pretensje
start learning
resent
nachalny rodzic
start learning
pushy parent
zachęcający, ośmielający
start learning
encouraging
egzaminator
start learning
examiner
zdawać egzamin 3
start learning
sit an exam
zwracać uwagę (na cos)
start learning
pay attention
porzucić coś, przestać
start learning
give up something
przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą)
start learning
come round
ostatecznie, w końcu
start learning
eventually
gładki
start learning
plain
zmieniać coś w coś
start learning
turn something into something
sadzić, siać
start learning
plant
portret
start learning
portrait
własność, mienie
start learning
property
pozostać, nie zmienić się
start learning
remain
ambitny, zmuszający do rywalizacji
start learning
competitive
przeciętny
start learning
average
prywatny nauczyciel
start learning
tutor
powszechny widok
start learning
common sight
poduszka (pod głowę)
start learning
pillow
poduszka (do siedzenia)
start learning
cushion
spełniać standardy
start learning
meet standards
niechętny
start learning
reluctant
dostosowywać się do czegoś, przestrzegać czegoś
start learning
conform to something
nuta
start learning
note
przewodnik audio
start learning
audio guide
doskonale
start learning
perfectly
spektakularny
start learning
spectacular
przytulne
start learning
cozy
przestronny
start learning
spacious
dobrze wyposażony
start learning
well equipped
idealny
start learning
ideal
mnóstwo czegoś
start learning
plenty of something
służący
start learning
servant
północny zachód, północno-zachodni
start learning
northwest
wspaniały, magiczny
start learning
magnificent
zapierający dech w piersi
start learning
breathtaking
luksusowy
start learning
luxurious
piwnica
start learning
a basement
ścieżka
start learning
a path

You must sign in to write a comment