11M. MILITARY, STANAG 6001 level 2 (Campaign 2)

 0    93 flashcards    annawolska4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zagajnik
start learning
copse
być rozdrażnionym czymś, znudzonym (czymś), mieć dosyć
start learning
be fed up with
zwarty, zbity, gęsty (np. tłum)
start learning
dense
robić wszystko, na co kogoś stać; starać się z całych sił; robić, co w czyjejś mocy
start learning
do one's best
zrobię, co w mojej mocy
start learning
I'll do my best
zajmować (np. miejsce)
start learning
occupy
obsadzić ludźmi, załogą / operować czymś,
start learning
man
być w pogotowiu
start learning
stand by
być w gotowości do ataku
start learning
stand to
drut kolczasty
start learning
barbed wire
koncentrina
start learning
razor wire
jadowity wąż
start learning
poisonous snake
przyczółek
start learning
bridgehead
manewr, manewrować
start learning
maneuver
kontratak
start learning
counter attack
cel
start learning
objective
wzmocnienie (oddziałów), zasilanie (wojsk)
start learning
reinforcement
wykonanie, realizacja, przeprowadzenie (np. planu)
start learning
execution
zająć, zawładnąć (czymś)
start learning
seize
zabezpieczyć
start learning
secure
zwiazać walką
start learning
fix
atak, natarcie, ofensywa (w czasie wojny)
start learning
assault
pokonać, zwyciężyć (cz), porażka (rz)
start learning
defeat
zamiar dowódcy
start learning
commander's intent
koncepcja działań
start learning
concept of operations
morale, duch (np. wojska)
start learning
morale
główny wysiłek
start learning
main effort
otoczenie, pobliże, sąsiedztwo
start learning
vicinity
aktualna lokalizacja
start learning
current location
po lewej
start learning
on the left
w środku, po środku, na środku
start learning
in the centre
w celu zniszczenia
start learning
in order to destroy
kompania wsparcia
start learning
support company
tak aby
start learning
so that
ostrzał z moździerza (rz)
start learning
mortar fire
stłumić
start learning
suppress
działać, przystępować do działania
start learning
act
zlany zimnym potem/bardzo zdenerwowany
start learning
in a cold sweat
komar
start learning
mosquito
prawie / niemal / prawie że
start learning
nearly
mrówka
start learning
ant
wszędzie
start learning
all over the place
pełzać, czołgać się
start learning
crawl
zachęcający, ośmielający
start learning
encouraging
założyć się
start learning
bet
przypominać o
start learning
remind of
założę się, że nie zgadniesz
start learning
I bet you can't guess
obozowanie, biwakowanie (rz)
start learning
camping
wynik, rezultat
start learning
outcome
mina kierunkowa
start learning
area mine
średni karabin maszynowy
start learning
medium machine gun
moździeż
start learning
mortar
100 metrów stąd
start learning
100 meters away
przed (położenie w przestrzeni)
start learning
in front of
na dalekim krańcu
start learning
on the far side
higiena osobista
start learning
personal hygiene
pobudka
start learning
reveille
apel
start learning
roll call
odbój, tymczasowe zaprzestanie ofensywy wojskowej
start learning
stand down
zagroda, dom w gospodarstwie
start learning
farm, farm house
napełnić kanistry
start learning
fill jerry cans
sygnały alarmowe
start learning
alarm signals
transzeje strzeleckie
start learning
fire trenches
izolować
start learning
isolate
być w rezerwie
start learning
be in reserve
mienie, aktywa, atut, zaleta
start learning
asset
dobrzezorganizowany
start learning
well-organized
znaczący, ważny
start learning
significant
kamienna ściana
start learning
rock face
spuszczać się po linie, schodzić po linie
start learning
abseil
wyciągnąć coś z czegoś
start learning
get something out of something
upuścić
start learning
drop
północnozachodnie zbocze
start learning
north western slope
przesuwać (np. do innych zadań), przegrupować
start learning
re-deploy
pomagać, wspierać
start learning
assist
wymierzyć ogień moździeżowy w pozycję wroga
start learning
deliver mortar fire onto the enemy position
linia horyzontu
start learning
skyline
granica, linia końcowa
start learning
boundary
godzina zero
start learning
H-hour
dalszy, przedni
start learning
forward
przejście
start learning
crossing
utrzymać (np. zajęty teren)
start learning
hold
zapobiegać
start learning
prevent
skutecznie
start learning
effectively
niezdolny (do zrobienia czegoś)
start learning
unable
przeprowadzić
start learning
carry out
zaopatrzenie logistyczne
start learning
logistic supplies
ugryźć, ukąsić 3 formy
start learning
bite bit bitten
kumpel
start learning
mate
wyczucie czasu
start learning
timing
kibelek
a simple toilet such as a hole in the ground, used in a military area or when staying in a tent
start learning
latrine
tył, część tylna
start learning
rear
kierunek działań
start learning
course of action

You must sign in to write a comment