14M. BIG TEST

 0    158 flashcards    annawolska4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
posuwać się naprzód, postępować
start learning
advance
atak
start learning
attack
bitwa
start learning
battle
nacierać (np. na obce wojska)
start learning
charge
kontratakować
start learning
counterattack
okopać się
start learning
dig in
związać walką 1
start learning
engage
wsparcie ogniowe
start learning
fire support
otwarty teren
start learning
open ground
przyszpilić, przypierać do muru
start learning
pin down
rezerwa
start learning
reserve
pozycja wyjściowa, startowa do ataku na pozycję wroga
start learning
start line
zniszczyć, zabić
start learning
take out
wycofać
start learning
withdraw
obszar odpowiedzialności
start learning
area of ​​responsibility
porozumienie o przerwaniu ognia, porozumienie w sprawie zawieszenia broni
start learning
ceasefire agreement
linia zawieszenia broni
start learning
ceasefire line
punkt kontrolny
start learning
checkpoint
przejście graniczne
start learning
crossing point
strefa zdemilitaryzowana
start learning
demilitarized zone
traktat pokojowy
start learning
peace treaty
posterunek obserwacyjny
start learning
observation post
obserwator ONZ
start learning
United Nations military observer
strefa wykluczenia broni (strefa, w której nie wolno używać określonego rodzaju broni)
start learning
weapons exclusion zone
zrzut (np. z samolotu wojskowego)
start learning
air drop
rejon zrzutu
start learning
drop zone
wchodzić na pokład
start learning
embark
członek załogi samolotu kontrolujący skoczków przy skoku spadochronowym
start learning
jumpmaster
strefa lądowania
start learning
landing zone
linka, która automatycznie otwiera spadochron po opuszczeniu samolotu, lub rodzaj takiego skoku
start learning
static line
grupa żołnierzy zrzuconych podczas jednego zrzutu spadochronowego
start learning
stick
formcja spadochroniarzy, w której ladują w tym samym czasie
start learning
wave
wojna secesyjna, wojna domowa
start learning
civil war
bitwa (zobowiązania, narzeczeństwo)
start learning
engagement
partyzantka
start learning
guerrilla
wybuch np. wojny (rz)
start learning
outbreak
buntownik(rz), buntować się (cz)
start learning
rebel
powstanie
start learning
uprising
wojna
start learning
war
sekcja kadrowa, komórka do spraw personalnych i administracyjnych
start learning
personnel division
sekcja wywiadowcza, rozpoznanie
start learning
intelligence division
sekcja operacyjna
start learning
operations division
sekcja logistyczna
start learning
logistics division
sekcja planowania
start learning
plans and policy division
sekcja łączności
start learning
communications division
sekcja szkoleniowa
start learning
training division
sekcja finansowa
start learning
budget, contracting and finance division
sekcja prasowa
start learning
public information division
biuro dyplomatyczne, komórka zajmująca się organizacją oficjalnych wizyt, kontakty z organizacjami krajowymi i zagranicznymi
start learning
protocol office
grupa wsparcia sztabu, dowództwa
start learning
headquarters support group
dziób statku
start learning
bow
przedział
start learning
compartment
pokład
start learning
deck
opuszczać pokład 2 wersje
start learning
debark disembark
właz, luk (np. do statku)
start learning
hatch
kadłub
start learning
hull
statek
start learning
ship
rufa
start learning
stern
linia wody (poziom na burcie)
start learning
waterline
wzmocnić (np. oddział posiłkami-dodatkowymi żołnierzami)
start learning
augment
ktoś oddelegowany czasowo aby wzmocnić inny oddział
start learning
augmentee
wielonarodowe ćwiczenie
start learning
combined exercise
ćwiczenie sztabowe
start learning
command post exercise
ostatni dzień ćwiczeń
start learning
end of exercise
poligon
start learning
field training exercise
ćwiczenia wojskowe, w których biorą udział siły zbrojne więcej niż jednego rodzaju
start learning
joint exercise
ćwiczenie ze strzelania bojowego
start learning
live firing exercise
scenariusz ćwiczenia
start learning
scenario
umiejętności bojowe
start learning
war fighting skills
godzina zero
start learning
H-hour
przyczółek
start learning
bridgehead
manewr polegający na zastąpieniu jednego oddziału drugim, "zluzowanie"
start learning
relief in place
określony format zapisu daty, czasu
start learning
date-time group
atak, natarcie, ofensywa (w czasie wojny)
start learning
assault
pokonać, zwyciężyć (cz), porażka (rz)
start learning
defeat
zniszczyć
start learning
destroy
zwiazać walką
start learning
fix
utrzymać (np. zajęty teren)
start learning
hold
wzmacniać, zasilać
start learning
reinforce
zabezpieczyć
start learning
secure
zająć, zawładnąć (czymś)
start learning
seize
rabunek, kradzież z użyciem przemocy
start learning
robbery
porwanie (rz)
start learning
kidnapping
morderstwo
start learning
murder
kradzież
start learning
theft
podpalenie
start learning
arson
gwałt
start learning
rape
aresztować
start learning
arrest
oskarżać
start learning
accuse
skarga, zażalenie
start learning
complaint
złodziej
start learning
thief
areszt
start learning
custody
dochodzenie, śledztwo
start learning
enquiry
dowód (np. w sprawie)
start learning
evidence
więzień
start learning
prisoner
oświadczenie, zeznanie
start learning
statement
podejrzany
start learning
a suspect
ofiara
start learning
victim
świadek
start learning
witness
rozkład codziennych zadań, wylotów, lądowań itp
start learning
air tasking order
ewakuacja rannych
start learning
casualty evacuation
bojowy patrol powietrzny
start learning
combat air patrol
bojowa misja poszukiwawczo ratunkowa
start learning
combat search and rescue
lot bojowy
start learning
scramble
grupy strony wojującej, walczące frakcje
start learning
belligerent fractions
bojownik
start learning
combatant
rozbrojenie
start learning
disarmament
wejście siłowe (wejście na terytorium kraju bez jego zgody
start learning
forced entry
partyzantka
start learning
guerrilla forces
pomoc humanitarna
start learning
humanitarian aid
ewakuacja cywili niezaangażowanych w konflikt
start learning
non-combatant evacuation
wódz, wataszka
start learning
warlord
patrol pieszy
start learning
foot patrol
siły ochronne
start learning
force protection
główna droga dostaw
start learning
main supply route
tymczasowy punkt kontrolny
start learning
mobile checkpoint
patrol samochodowy
start learning
mounted patrol
patrol "na pokaz"
start learning
presence patrol
blokada drogowa
start learning
roadblock
stały punkt kontrolny
start learning
static checkpoint
tajna operacja
start learning
covert operation
burzenie
start learning
demolition
ucieczka
start learning
egress
odbić, wyciągać
start learning
extract
przenikać, infiltrować
start learning
infiltrate
nawiązać kontakt
start learning
link up
schadzka, spotkanie (skrót i nazwa)
start learning
RV rendezvous
snajperstwo
start learning
sniping
siły specjalne
start learning
special forces
operacje specjalne
start learning
special operations
misja obronna / zadanie
start learning
defensive mission
misja ofensywna / zadanie
start learning
offensive mission
misja zwiadowcza/ zadanie
start learning
reconnaissance mission
misja w celu ochrony/ zadanie
start learning
security mission
rozpoznać (np. pozycję nieprzyjaciela), robić wywiad, odbywać rekonesans
start learning
reconnoitre
bronić
start learning
defend
defensywny (np. o uzbrojeniu), obronny (o nastawieniu)
start learning
defensive
rekonesans
start learning
reconnaissance
bezpieczny, chroniony
start learning
secure
ochrona, środki bezpieczeństwa, bezpieczeństwo
start learning
security
sanitariaty
start learning
ablutions
pokój w internacie
start learning
barracks room
główny budynek dowództwa
start learning
HQ main
odprawa wprowadzająca
start learning
orientation brief
pułkowe stanowisko pomocy
start learning
regimental aid post
siły szybkiego reagowania
start learning
quick reaction force
Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej
start learning
Air Medical Evacuation Team
Lądowa Grupa Ratunkowa
start learning
Ground Rescue Team
współpraca cywilno-wojskowa skrót i nazwa
start learning
CIMIC Civil-military Co-operation
kokpit, kabina pilota
start learning
cockpit
kabina pasażerska
start learning
cabin
podwozie samolotu
start learning
landing gear
główny wirnik
start learning
rotor head
śmigło wirnika
start learning
rotor blade
uprząż od wyciągarki
start learning
sling
śmigło ogonowe
start learning
tail rotor
belka ogonowa
start learning
tail boom
kadłub (żeglasko)
start learning
fuselage

You must sign in to write a comment