123. BADANIA I ODKRYCIA NAUKOWE

 0    74 flashcards    J13
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odkrycie
start learning
discovery
badania / badanie
start learning
research / study
wyniki badań
start learning
research results / study results
wyniki
start learning
results
analiza, próba
start learning
analysis / test
teoria
start learning
theory
nauka
start learning
science
wniosek, konkluzja
start learning
conclusion
dowody
start learning
evidence
doświadczenie, eksperyment
start learning
experiment
hipoteza
start learning
hypothesis
związek, połączenie
start learning
connection / link
wynalazek, inwencja
start learning
invention
wynalazca
start learning
inventor
wiedza
start learning
knowledge
labolatorium, pracownia
start learning
laboratory / lab
obserwacja
start learning
observation
zapis, dokumentacja, rejestr
start learning
record
zarejestrować
start learning
register
świadek
start learning
witness
pracownik naukowy, badacz
start learning
researcher
naukowy
start learning
scientific
czasopismo naukowe
start learning
scientific journal
prawo naukowe
start learning
scientific law
prawo
start learning
law
metoda naukowa
start learning
scientific method
teoria naukowa
start learning
scientific theory
naukowo
start learning
scientifically
naukowo udowodnione
start learning
scientifically proven
udowodnione
start learning
proven
udowodnić
start learning
prove
dane statystyczne
start learning
statistical data
statystycznie
start learning
statistically
statystycznie wiarygodne
start learning
statistically reliable
wiarygodny
start learning
reliable
statystyka
start learning
statistics
badania, sondaż
start learning
survey
ankieta, kwestionariusz
start learning
questionnaire
odkryć
start learning
discover / find out
wynaleźć
start learning
invent
obserwować
start learning
observe
przyjmować, akceptować
start learning
accept
dodawać
start learning
add
dzielić
start learning
share / divide
mnożyć
start learning
multiply
odejmować
start learning
subtract
analizować, przeprowadzać analizę
start learning
analyse
potwierdzić
start learning
confirm
pokazać, wykazać, demonstrować
start learning
demonstrate
ustalać, określać
start learning
determine
powielić
start learning
duplicate
oszacować
start learning
estimate
przeprowadzać eksperyment, doświadczenia
start learning
experiment
postawić hipotezę
start learning
hypothesise
otrzymać
start learning
obtain
udowodnić
start learning
prove
odrzucić
start learning
reject
badać
start learning
investigate / study
podejmować badania
start learning
undertake research
podjąć
start learning
undertake
specjalizować się w czymś
start learning
specialise in...
odrzucić hipotezę
start learning
reject the hypothesis
prezentować, przedstawiać wyniki badań
start learning
present the results of research / present research findings
zaplanować eksperyment
start learning
plan an experiment
opatentować wynalazek
start learning
patent an invention
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
przewidywać, prognozować, przewidzieć
start learning
foresee / make predictions / make predict
prowadzić dokumentację
start learning
keep records
formułować hipotezę
start learning
formulate a hypothesis
potwierdzić hipotezę
start learning
confirm a hypothesis
dojść do wniosku, że...
start learning
come to the conclusion that...
przeprowadzać doświadczenie
start learning
carry out experience
przeprowadzać badania
start learning
carry out research
otrzymać nagrodę nobla w dziedzinie...
start learning
receive the Nobel Prize in...

You must sign in to write a comment