113. W POSZUKIWANIU PRACY

 0    58 flashcards    J13
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
osoba starająca się o pracę / zgłaszający się / petent
start learning
applicant
kandydat
start learning
candidate
odpowiedni kandydat
start learning
suitable candidate
formularz / forma
start learning
form
formularz podania o pracę
start learning
application form
podanie
start learning
application
podanie o pracę
start learning
job application
list referencyjny
start learning
reference letter / letter of reference
życiorys, CV
start learning
Curriculum vitae / CV
rekrutacja
start learning
recruitment
rozmowa kwalifikacyjna / wywiad
start learning
job interview / interview
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną / przeprowadzający wywiad
start learning
interviewer
doświadczenie
start learning
experience
pięć lat doświadczenia
start learning
five years' experience
dotychczasowe doświadczenie
start learning
previous experience
dotychczasowy, poprzedni
start learning
previous
doświadczenie zawodowe
start learning
work experience
zawód, praca
start learning
job
obecna praca
start learning
current job
aktualny, obecny, bieżący, prąd
start learning
current
ogłoszenie o pracę
start learning
job advertisement
biuro pośrednictwa pracy, centrum pracy
start learning
job centre
wolna posada, wakat
start learning
vacancy
różnorodne, drobne prace na zlecenie / prace dorywcze
start learning
odd jobs
zawód
start learning
occupation
zawód wymagający kwalifikacji
start learning
profession
z zawodu...
start learning
by profession...
stanowisko, posada, pozycja
start learning
position / post
kwalifikacje
start learning
qualifications
dane osobowe
start learning
personal details
okazja, szansa
start learning
opportunity
szansa
start learning
chance
umiejętności
start learning
abilities / skills
umiejętności administracyjne
start learning
administrative skills
umiejętności komunikacyjne
start learning
communication skills
umiejętności obsługi komputera
start learning
computer skills / IT skills
umiejętność znajomości języka
start learning
language skills
umiejętności organizacyjne
start learning
organizational skills
umowa o pracę
start learning
work contract
kontrakt / umowa, porozumienie
start learning
contract / agreement
umowa o pracę
start learning
employment contract
złożyć podanie o pracę / ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for a position
załączyć życiorys
start learning
attach a CV / enclose a CV
dołączać, przyczepić
start learning
attach / enclose
wypełnij formularz
start learning
fill in a form
wypełniać, napełniać, zapełniać
start learning
fill
znaleźć pracę
start learning
find a job / find a work
szukać pracy
start learning
look for a job
podpisać umowę o pracę
start learning
sign a work contract
podpisać się, znak,
start learning
sign
podpis
start learning
signature
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami
start learning
interview candidates / interview applicants
praca wymaga kontaktów z ludźmi
start learning
job involves dealing with people
ogłaszać
start learning
advertise
rekrutować
start learning
recruit
szkolenie
start learning
training
sesja szkoleniowa
start learning
training session

You must sign in to write a comment