10 Cosmetic Surgery and face transplants

 0    31 flashcards    KaDe
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Chirurgia plastyczna
start learning
cosmetic surgery
przeszczepy twarzy
start learning
face transplants
troska
Ta kwestia cię nie dotyczy, Stephen. Pilnuj swojego nosa.
start learning
concern
This matter doesn't concern you, Stephen. Please mind your own business.
dawca
start learning
donor
klamka
start learning
handle
poradzić sobie z czymś
start learning
handle
wykonać
Wykonajmy plan obrabowania banku, który opracował Jeremy - myślę, że może zadziałać.
start learning
carry out
Let's carry out Jeremy's plan to rob the bank, I think it might work.
istotny
Chciałbym poruszyć kilka istotnych punktów.
start learning
essential
I would like to bring up a few essential points.
zmarły / zmarła
Policja odkryła, że zmarły został zamordowany.
start learning
deceased
The police found that the deceased person had been murdered.
zrekonstruować
start learning
reconstruct
oszpecić
start learning
disfigure
wpływ
Niektóre wynalazki mają ogromny wpływ na zwykłych ludzi.
start learning
impact
Some inventions have great impact on ordinary people.
odbiorca
start learning
recipient
zachowaj kontrolę
start learning
keep under control
kierować
start learning
manage
efekt
start learning
effect
nerka
start learning
kidney
bardzo / ekstremalnie
start learning
extremely
wdzięczny
Zawsze będę ci wdzięczny za pomoc, jakiej udzieliłeś.
start learning
grateful
I will be forever grateful for the help you've provided.
raczej
To dość skomplikowane.
start learning
rather
It's rather complicated.
sprytny
start learning
dodgy
szybki
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
rapid
Our actions have to be rapid and efficient.
gwałtownie
start learning
rapidly
mrugnięcie
start learning
wink
mrugnięcie oka
start learning
blink of an eye
migać
start learning
blink
wcześnie
Wkrótce zostanę lekarzem.
start learning
soon
Soon I will become a doctor.
kiedyś / raz
Gramy w tenisa raz na tydzień.
start learning
once
We play tennis once a week.
od chwili
start learning
by the time
usunąć tatuaż
start learning
tatoo remove
kurze łapki
start learning
crows feet

You must sign in to write a comment