1.7. Charities and societies in Britain

 0    56 flashcards    raven125
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
organizacja dobroczynna
start learning
charity
towarzystwo
start learning
society
uprzejmość, grzeczność
start learning
courtesy
troska, wzgląd na innych
start learning
consideration
organizacje charytatywne
start learning
charitable organisation
zapis
start learning
record
na zasadzie dobrowolności
start learning
on a voluntary basis
szeroki zakres usług
start learning
wide range of services
społecznie upośledzeni
start learning
the underprivileged
biedni
start learning
the poor
potrzebujący
start learning
the needy
chorzy
start learning
the sick
ludzie starsi
start learning
the elderly
ułomni
start learning
the handicapped
bezdomni
start learning
the homeless
samotni rodzice
start learning
single parents
w rozpaczy
start learning
in despair
opieka społeczna
start learning
welfare
wsparcie finansowe
start learning
financial support
zwrócić się o pomoc
start learning
to turn for help
pomoc materialna
start learning
material aid
ochotnicza organizacja
start learning
voluntary organisation
zaniedbany
start learning
neglected
źle traktowane, maltretowane
start learning
ill-treated
zapobieganie
start learning
prevention
sierota
start learning
orphan
z ubogich rodzin
start learning
deprived
nieuleczalnie chory
start learning
incurably ill
trwale
start learning
permanently
kaleki, upośledzony (umysłowo)
start learning
disabled
chory umysłowo
start learning
mentally ill
głuchy
start learning
deaf
niewidomy
start learning
blind
wsparcie psychiczne
start learning
psychological support
samobójstwo
start learning
suicide
małżonkowie
start learning
spouses
amnestia
start learning
amnesty
prowadzić kampanię na rzecz
start learning
to campaign against
kara śmierci
start learning
the death penalty
wypuścić, uwolnić
start learning
to release
więźniowie sumienia
start learning
prisoners of conscience
życzliwość
start learning
kindness
apteka (szpitalna), przychodnia
start learning
dispensary
leczenie weterynaryjne
start learning
veterinary treatment
współczucie
start learning
sympathy
małomówny
start learning
taciturn
czyny mówią więcej niż słowa
start learning
actions speak louder than words
darowizna, ofiarowanie
start learning
donation
na organizację dobroczynną
start learning
for charity
zbieranie funduszy
start learning
collecting funds
być oddanym społeczeństwu
start learning
to be devoted to the community
stowarzyszenie, zrzeszenie
start learning
association
zbierać pieniądze
start learning
to rise money
ochotnicza (dobrowolna) pomoc
start learning
voluntary help
sklep sprzedający ofiarowane rzeczy na cele charytatywne
start learning
charity shop
koncert charytatywny
start learning
charity concert

You must sign in to write a comment