1.6 Violence in the family

 0    50 flashcards    raven125
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przemoc
start learning
violence
zachęcać
start learning
to encourage
brutalność
start learning
brutality
maltretować, znęcać się nad
start learning
to treat cruelly
być maltretowanym
start learning
to be cruelly
być źle traktowanym
start learning
be wrongly treated
wychować
start learning
to bring up
bicie
start learning
beating
dać lanie
start learning
to give a thrashing
kradzież
start learning
a theft
nieposłuszeństwo
start learning
disobedience
małe wykroczenia
start learning
minor offence
rozwiązywać problemy siłowo
start learning
to resolve matters by force
wywoływać, dawać początek
start learning
to give rise to
uraz, trauma
start learning
trauma
psychika
start learning
psyche
wypaczać
start learning
to warp
wychowywanie
dwa wyrazy
start learning
raising, upbringing
wykorzeniać, eliminować
start learning
to eradicate
złe zachowanie
start learning
bad behaviour
siła fizyczna
start learning
physical force
siła argumentów
start learning
power of argument
perswazja
start learning
persuasion
źle traktować, maltretować, znęcać się
start learning
to ill-treat
donosić na kogoś
start learning
turn somebody in, to inform against sb
małżonek
start learning
spouse
strach
start learning
fear
wstyd
start learning
shame
zależność finansowa
start learning
financial dependence
znosić ból
start learning
to tolerate pain
poniżenie, upokorzenie
start learning
humiliation
przezwyciężyć lęki/obawy
start learning
to conquer one's fears
bronić
start learning
to defend
godność
start learning
dignity
używać siły
start learning
to use force
akty brutalności
start learning
acts of brutality
akty przemocy
start learning
acts of violence
okrucieństwo
start learning
cruelty
karać
start learning
to punish
kara cielesna
start learning
corporal punishment
rękoczyn
start learning
maneuver, fist fight
krzywdzić
start learning
harm, to hurt
uderzyć
start learning
to hit
obrażenie / uszkodzenie ciała
start learning
bodily injury
siniaki
start learning
bruises
dać dziecku klapsa
start learning
to smack (slap) a child
być bezbronnym
start learning
to be defenceless
być sparaliżowanym ze strachu
start learning
to be paralyzed with fear
gwałt
start learning
rape
gwałciciel
start learning
rapist (violator)

You must sign in to write a comment