1.4 An ordinary

 0    515 flashcards    marcinowczarek4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyjątkiem w weekendy
start learning
except at the weekends
wstawac
start learning
to get up
ścielić łóżko
start learning
to make the bed
myć zęby
start learning
to brush one's teeth
myć
start learning
to wash
spieszyc sie
start learning
to be in a hurry
opuszczac
start learning
to leave
spieszyć, pędzić
start learning
to rush
jechać autobusem
start learning
to go by bus
odpoczywać
start learning
to rest
zmywać
start learning
to wash up
odkurzać
start learning
to hoover
opróżnić pojemnik, kosz
start learning
to empty the bin
czesać włosy
start learning
to comb one's hair
ubierać się
start learning
to get dressed
budzić się
start learning
to wake up
nie nadażac z wykonaniem prac domowych
start learning
to get behind with housework
podwieczorek
start learning
afternoon snack
odrabiać lekcje
start learning
to do one's homework
sluchać muzyki
start learning
listen to music
isć na zakupy
start learning
to go shopping
odwiedzić przyjaciela
start learning
visit a friend
gawedzic, pogadać
start learning
to chat
kolacja
start learning
supper
oglądać telewizję
start learning
to watch TV
wiadomości
start learning
the news
nudny
start learning
boring
czytać książkę
start learning
to read a book
brać prysznic
start learning
to have a shower
szykować się do łóżka
start learning
to get ready for bed
zasnąć
start learning
to fall asleep
ustalona(skostniala) rutyna
start learning
established routine
korek
start learning
traffic
wstać z łóżka
start learning
to get out of bed
przemyć twarz
start learning
to rinse one's face
malować się
start learning
to put on make up
golić się
start learning
to shave
ćwiczyć, gimnastykować
start learning
to do exercises
iść pobiegać
start learning
to go jogging
czekać na autobus
start learning
wait for the bus
dostać się do szkoły
start learning
to get to school
jechać do pracy samochodem
start learning
to drive to work
skończyć zajęcia w szkole
start learning
to finish school
gotować obiad
start learning
to cook dinner
jeść obiad
start learning
to have lunch
wykonywać obowiązki domowe
start learning
to do housework
ścierać kurze
start learning
to dust
podlewać kwiaty
start learning
to water flowers
słuchać radia
start learning
to listen to the radio
iść na spacer
start learning
to go for a walk
wyprowadzać psa
start learning
to walk the dog
przyjmować przyjaciół
start learning
to have friends in
isć do łóżka
start learning
to go to bed
popadać w rutynę
start learning
to fall into a routine
codziennie
start learning
every day
często
start learning
often
zazwyczaj
start learning
usually
czasami
start learning
sometimes
rzadko
start learning
rarely
okazjonalnie
start learning
occasionally
nigdy
start learning
never
rano
start learning
in the morning
po południu
start learning
in the afternoon
wieczorem
start learning
in the evening
w nocy
start learning
at night
wcześnie
start learning
early
późno
start learning
late
później
start learning
later
potem
start learning
then
łazienka
start learning
a bathroom
z uwagą / uważnie / ostrożnie
start learning
carefully
zmienia mój umysł co najmniej trzy razy
start learning
changing my mind at least three times
moja droga
start learning
my way
kuchnia
start learning
a kitchen
filiżanka
start learning
cup
zrobić to sam
start learning
make it myself
razem
start learning
together
trwa
start learning
takes
odpocząć na chwilę
start learning
rest for a while
jednakże
start learning
however
zwłaszcza / szczególnie
start learning
especially
najlepsza część dnia
start learning
the best part of day
wszyscy cieszymy się
start learning
we all enjoy it
później zaczynam
start learning
later i begin
lub
start learning
or
w
start learning
in
odnaleźć
start learning
find
o
start learning
about
być żywy
start learning
be vibrant
oczywiście złamany
start learning
course broken
zwykły
start learning
ordinary
pochodzić z
start learning
come from
urodziłam sie
start learning
I was born
chodzic do liceum
start learning
to go to high school
druga klasa
start learning
second class
ulubione przedmioty
start learning
favorite subjects
szczupły
start learning
slim, lean
starszy brat
start learning
older brother
księgowy
start learning
accountant
inżynier mechanik
start learning
Mechanical Engineer
mieć różnorodne zainteresowania
start learning
have various hobbies, interests
uczęszczać
start learning
attend
średniozaawansowany
start learning
intermediate
spotykać się z przyjaciółmi
start learning
to meet up with friends
surfować po internecie
start learning
Surf the Web, internet
pozytywne podejście do życia
start learning
positive attitude to life
przedstawić się
start learning
to introduce oneself
nazwisko
start learning
a surname
nazwisko rodowe
start learning
family name
narodowość
start learning
nationality
adres stały
start learning
permanent address
miejsce zamieszkania
start learning
place of residence
data urodzenia
start learning
date of birth
miejsce urodzenia
start learning
the place of birth
stan cywilny
start learning
marital status
ożenić się / wyjść za mąż
start learning
to get married
córka
start learning
daughter
rozwiedziony
start learning
divorced
owdowiały
start learning
widowed
moja rodzina składa się z czterech osób
start learning
My family consists of four people, persons
ciemny
start learning
dark
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
styczeń
start learning
January
luty
start learning
February
marzec
start learning
March
kwiecień
start learning
April
maj
start learning
May
czerwiec
start learning
June
lipiec
start learning
July
sierpień
start learning
August
wrzesień
start learning
September
październik
start learning
October
listopad
start learning
November
grudzień
start learning
December
składa się
start learning
consists
postawa/podejście
start learning
attitude
druga forma
start learning
second form
Przyszłość
start learning
Future
chciałbym
start learning
i would like
fizyka
start learning
physics
zróżnicowana
start learning
varied
dla
start learning
for
wiele
start learning
many
wiele innych
start learning
many other
spotkanie
start learning
meeting
spotkanie
start learning
meeting
ja również
start learning
i also
wolny czas
start learning
free times
wygląd
start learning
appearance
interesować się
start learning
to be interested in
ulubiona rozrywka, hobby
start learning
favorite pastime
czas wolny, czas wolny
start learning
leisure time, free time
wyksztalcenie
start learning
an education
przedszkole
start learning
kindergarten
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
Gimnazjum
start learning
gimnasium
ukonczyc szkołę techn.
start learning
to finish a technical
Absolwent
start learning
Graduate
pracować jako
start learning
work as
zawód
start learning
profession, jop
dwa razy na tydzień
start learning
twice a week
niedługo
start learning
soon
sos
start learning
sauce
kupiłem
start learning
I bought
rana
start learning
a wound
ręka
start learning
a hand
odcisk
start learning
callus
rozumiem
start learning
I understand
schody
start learning
stairs
tydzień
start learning
week
produkcja
start learning
production
nożyczki
start learning
scissors
kocyk
start learning
blanket
cierpliwość
start learning
patience
temat
start learning
topic
opiekować
start learning
care
nerwowy
start learning
nervous
podwyżka
start learning
a rise /a raise
obecnie
start learning
at present
przejdź do szkoły średniej
start learning
go to secondary
Czwarta forma
start learning
fourth form
muszę się uczyć
start learning
i have to study
los
start learning
lot
ocena dostateczna
start learning
pass
szkoła średnia
start learning
secondary school
Znaki
start learning
marks
zależy
start learning
depends
bardzo
start learning
greatly
Egzamin końcowy
start learning
final exam
będę odpoczywać
start learning
i will rest
potem
start learning
afterwards
było
start learning
been
język
start learning
language
poza tym
start learning
besides
kultury życia codziennego
start learning
culture everyday life
nawyki
start learning
habits
regularnie
start learning
regularly
otrzymał stypendium
start learning
awarded a scholarship
pisać
start learning
write
praca magisterska
start learning
thesis
myśleć o przyszłości
start learning
think about the future
szkoła średnia
start learning
secondary school
czwarta klasa
start learning
fourth form
zdać egzamin
start learning
pass the examination
świadectwo ukończenia szkoły średniej
start learning
leaving certificate, school certificate
dobre stopnie
start learning
good grades, good marks
ukończyć szkołę
start learning
to graduate from school
zdawać egzamin
start learning
take the examination
dobra znajomość
start learning
a good command
chodzić na zajęcia
start learning
to attend classes
wykłady
start learning
lectures
mieć przyznane stypendium
start learning
be awarded a scholarship
praca magisterska
start learning
thesis
stopień naukowy magistra
start learning
the academic degree of Master
satysfakcja
start learning
satisfaction
zarabiać
start learning
to earn
sensowny
start learning
sensible
przyjemny
start learning
enjoyable
plany na przyszlość
start learning
future for the plans
kariera zawodowa
start learning
professional career
odpowiedz
start learning
reply
wejście
start learning
entrance
ważny
start learning
important
jeszcze / już
start learning
yet
własny
start learning
own
wymuszony
start learning
forced
pewnego dnia
start learning
some day
rzecz
start learning
thing
ale
start learning
but
jako
start learning
as
mam zamiar
start learning
I'm going to
zmuszony
start learning
forced
najbardziej
start learning
most
rzecz dla mnie
start learning
thing to me
coś
start learning
something
jestem chory
start learning
I'm sick
znowu
start learning
again
pada deszcz
start learning
it's raining
na godzinę
start learning
per hour
mieszać słowa
start learning
mix words
przed
start learning
beefor
kosztować
start learning
to cost
przeszłość
start learning
past
myjnia samochodowa
start learning
car wash
w środku
start learning
in side
na zewnątrz
start learning
outside
bałagan
start learning
mess
światło
start learning
light
sen
start learning
dream
spać
start learning
sleep
grób
start learning
a grave
wiatr
start learning
wind
kotlet
start learning
chop
sałatka
start learning
salad
ziemniaki
start learning
potatoes
za dużo
start learning
too many
ja bedę
start learning
I will
wyzwanie
start learning
challenge
dostać
start learning
to get
Samochód służbowy
start learning
company car
obowiązek
start learning
duty
uroczystość
start learning
celebration
potrzeba
start learning
need
więc
start learning
so
powtórzyć
start learning
repeat
krew
start learning
blood
przygoda
start learning
adventure
powiedzieć
start learning
to say
pokolenie
start learning
a generation
pod jendym dachem
start learning
under the same roof
konflikt
start learning
conflict
wystąpić, występować
start learning
to occur
brak
start learning
shortage
dbać, troszczyć się
start learning
to care for
przyzwyczaić się do czegoś
start learning
to get used to something
liczyć na
start learning
count on
kłócić się
start learning
to quarrel
rozwiązywać problemy
start learning
to solve problems
przestrzegać reguł
start learning
follow the rules
ustalić
start learning
to lay down
wychowywanie dzieci
start learning
raising children
prowadzenie domu
start learning
house keeping
zdecydowany
start learning
strong minded
władczy
start learning
bossy
sprzeciwić się czemuś
start learning
to object to something
kłócić się
start learning
to argue
dzielić
start learning
to share
wokół / dookoła / w pobliżu
start learning
around
wydawać pieniądze
start learning
to spend money
polegać na kimś
start learning
to rely on somebody
porada
start learning
advice
gwiazda
start learning
star
zamówienie
start learning
order
dziadkowie
start learning
grandparents
Trzypokojowe
start learning
three-bedroomed
nie jest takie łatwe
start learning
is not so easy
występować
start learning
occur
prosty, łatwy
start learning
simple
przyczyna
start learning
reason
pod
start learning
under
ten sam dach
start learning
same roof
niefortunny
start learning
unfortunate
typowy
start learning
typical
brak
start learning
shortage
mieszkanie
start learning
flat
nie lubi
start learning
does not like
najbardziej
start learning
most
dbał
start learning
cared
zawsze można liczyć
start learning
can always count
kłótnia
start learning
quarrel
który
start learning
which
nie może
start learning
cannot
łatwo rozwiązać
start learning
solved easily
przykład
start learning
example
Zasady
start learning
rules
ustanowione
start learning
laid down
pomysły
start learning
ideas
wychowywanie
start learning
raising
gospodarowanie
start learning
housekeeping
inny
start learning
other
ona myśli
start learning
she thinks
wszystko
start learning
everything
Przedmioty
start learning
objects
spierać się
start learning
argue
takie rzeczy
start learning
such things
jako udostępnianie
start learning
as sharing
koszty
start learning
spending
podobny / podobna
start learning
similar
istnieć
start learning
exist
młodzież
start learning
young people
skłonny
start learning
willing
ślepo
start learning
blindly
powiedział
start learning
told
leczony
start learning
treated
polegać
start learning
rely
starsi
start learning
elders
porada
start learning
advice
zdecydowany
start learning
determined
ustalić
start learning
determine
rozwiązywać
start learning
solve
stopnie
start learning
degrees
brak czegoś
start learning
shortage
propozycja
start learning
proposal
wszyscy żyjemy
start learning
we all live
określone zasady
start learning
rules laid
niestety
start learning
unfortunately
ustanowione
start learning
laid down
takie rzeczy
start learning
such things
Dzielenie się kuchnią
start learning
sharing the kitchen
podobny / podobna
start learning
similar
wypowiedzenie
start learning
termination
tytuł wyścigu
start learning
title race
pyszne
start learning
delicious
przyzwyczaić
start learning
accustom
w tym samym czasie
start learning
at the same time
jak daleko
start learning
how far
godzina
start learning
hour
niestety
start learning
unfortunately
kiedykolwiek
start learning
whenever
łatwo rozwiązać
start learning
solve easily
ustanowione
start learning
laid down
prawo do decydowania
start learning
right to decide
podobny / podobna
start learning
similar
w tym samym czasie
start learning
same time
ciepło
start learning
warm
bliźniak
start learning
twin
koszula
start learning
shirt
przyzwyczaić
start learning
get used
każdy
start learning
every
królowa i król
start learning
queen and king
wyglądałoby
start learning
would look
różne
start learning
different
atrakcyjna
start learning
attractive
kręcone wlosy
start learning
frizzy hair
szary
start learning
grey
rzęsy
start learning
eyelashes
wysoki
start learning
tall
konkurs piękności
start learning
beauty contest
uważać
start learning
to consider
intelektualista
start learning
intellectual
ładna
start learning
pretty
z drugiej strony
start learning
on the other hand
złośliwy
start learning
malicious
pulchna
start learning
plump
średniej budowy
start learning
medium build
zadarty nos
start learning
turned-up nose
kasztanowe włosy
start learning
auburn hair
osobowość
start learning
personality
dynamiczny
start learning
dynamic
energiczny
start learning
full of energy
podziwiający przyjaciele
start learning
admiring friends
zaciekli wrogowie
start learning
bitter enemies
gaduła
start learning
non-stop talker
zanudzić na śmierć
start learning
bored to death
rozmawiać o czymś godzinami
start learning
to drone on about something for hours
ulubione tematy
start learning
pet, favorite subjects
flegmatyczny
start learning
phlegmatic
waga towaru
start learning
weight
traktować wszystko lekko
start learning
to take things lightly
niepoprawny optymista
start learning
incurable optimist
cecha
start learning
characteristic
wspólnie
start learning
in common
odpowiedzialny
start learning
reliable
zawieść kogoś
start learning
to let somebody down
opis
start learning
description
rozmawiać o czymś godzinami
start learning
talk about something for hours
podziwiający
start learning
admiring
wrogowie
start learning
enemies
wszystko
start learning
everything
niepoprawny
start learning
incorrect
różny
start learning
different
siebie
start learning
himself
mogła
start learning
she could
próbowałem
start learning
i tried
do zabrania
start learning
into taking
prosty powód
start learning
simple reason
sama
start learning
herself
kasztanowe
start learning
auburn
bardzo praktyczne
start learning
very practical
tak daleko
start learning
as far
zaniepokojony
start learning
concerned
wszyscy
start learning
everybody
dobrze ubrany
start learning
well dressed
przystojny
start learning
handsome
smukły
start learning
slender
drobny
start learning
tiny
chudy
start learning
thin
kościsty
start learning
bony
tęgi
start learning
stout
krępy
start learning
stocky
otyły
start learning
obese
gruby
start learning
fat
brzydki
start learning
ugly
przeciętny
start learning
plain
wyglądać dobrze
start learning
to look well
roztargniony
start learning
absent-minded
beztroski
start learning
carefree
niezdarny
start learning
clumsy
zarozumiały
start learning
conceited
bezczelny
start learning
cheeky
tchórzliwy
start learning
cowardly
skąpy
start learning
mean
skryty
start learning
secretive
nieśmiały
start learning
shy
uparty
start learning
stubborn
nietaktowny
start learning
tactless
dokładny
start learning
exact
ambitny
start learning
ambitious
pogodny, radosny
start learning
cheerful
mądry, zdolny
start learning
clever
odważny
start learning
courageous
pracowity, pilny
start learning
diligent
elokwentny
start learning
eloquent
prawdziwy
start learning
genuine
dobroduszny
start learning
good-natured
uczciwy
start learning
honest
skromny
start learning
modest
cierpliwy
start learning
patient
grzeczny
start learning
polite
taktowny
start learning
tactful
tolerancyjny
start learning
tolerant
nie jestem przygotowany
start learning
I am not prepared
mozemy pogadac po angielsku
start learning
we can talk in English
przygotowany
start learning
prepared
żal
start learning
resentment
mam żal do Ciebie
start learning
I feel sorry for you
tylko
start learning
just to
czy ja Cie znam
start learning
Do I know you
dlaczego nie zadzwoniłeś
start learning
why did not you call
nigdzie nie pojadę
start learning
I will not go anywhere
zostań zobacz
start learning
stay see
siebie
start learning
each other
nikt
start learning
nobody
raczej
start learning
is rather
Nawet gdy ma kłopoty
start learning
Even when she is in trouble
Święto
start learning
Holiday
dostał ode mnie
start learning
he got from me
Nowy Rok
start learning
New Year
zle sie czulem
start learning
I was feeling bad
hydraulik
start learning
a plumber
wystarczająco
start learning
enough
jezeli
start learning
if
tylko
start learning
only
opona
start learning
tire
koło
start learning
a wheel
zapas
start learning
supply, extra
kto
start learning
who
zabrać
start learning
take
do krakowa
start learning
to Krakow
włożyłem
start learning
i put
dlatego
start learning
that why
ból głowy
start learning
a headache
zajety
start learning
busy
przyjdź
start learning
you be come
zostań tu
start learning
stay here
pościel
start learning
bedding
tanio
start learning
cheaply
organizacja
start learning
organization
pomierzyć
start learning
measure
bedzie dobrze
start learning
will be fine
bede mieć
start learning
I will have
wtedy
start learning
then
zaliczka
start learning
deposit, advance
podpis
start learning
signature
salon
start learning
a living room
wrażenie
start learning
impression
prezent
start learning
gift
Dostalem
start learning
I got
sweter
start learning
jumper
kręcić
start learning
twist
rozluźnienie
start learning
looseness
miesiąc
start learning
month
zdanie
start learning
sentence, opinion
szkoda
start learning
pity
mam coś zrobic
start learning
I have something to do

You must sign in to write a comment