1.3-Size - wielkość, rozmiar

 0    33 flashcards    slowik87
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
duży
To miasto jest takie duże.
start learning
big
This city is so big.
szeroki
start learning
wide, broad
szerokość
To jest bardzo cienkie, mniej więcej szerokości włosa niemowlęcia.
start learning
width
It's very thin, it's about a baby's hair width.
szerokość geograficzna
start learning
latitude
obwód
Obwód okręgu wynosi około 31 centymetrów.
start learning
circuit, circumferen­ce
The circumference of the circle measures around 31 centimetres.
głęboki
Jak głębokie jest to jezioro? Weź głęboki oddech
start learning
deep
How deep is this lake? Take a deep breath.
głębokość
start learning
depth
karłowaty, miniaturowy
start learning
dwarf, miniature
ogromny
Twoje ranczo jest ogromne!
start learning
huge
Your ranch is vast!
gruby
Nie jesteś gruba, jesteś po prostu pulchna!
start learning
fat
You are not fat, you're just plump!
wielki
start learning
large
wysoki - niski
start learning
high - low
wysokość
Znajdujemy się teraz na dużej wysokości, jako że jesteśmy w połowie drogi na szczyt najwyższej góry w kraju.
start learning
height
We're at a very high altitude now because we're halway up one of the country's highest mountains.
wysokość geograficzna
start learning
Geographical height
olbrzymi
Wieża Eiffla jest olbrzymia!
start learning
huge
The Eiffel Tower is huge!
długi
Potrafię biegać na długich dystansach.
start learning
long
I can run long distances.
mały
W ogrodzie rośnie małe drzewo.
start learning
small
There's a small tree growing in the garden.
długość
Zmierzyłem długość pokoju.
start learning
length
I measured the length of the room.
wymiary
start learning
dimensions
średni
Twoje wyniki są średnie.
start learning
medium
Your results are average.
maleńki
start learning
minute
wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
start learning
narrow
This corridor is too narrow.
kieszonkowy
start learning
pocket-sized
płytki
Ona włożyła mięso do płytkiego naczynia
start learning
shallow
She put the meat in a shallow dish
krótki, niski
start learning
short
przestronny
Mamy przestronny ogród - jest wielki jak boisko piłkarskie!
start learning
spacious
We have a spacious garden - as big as a football pitch!
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
start learning
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
gruby
Synu, na twoim biurku jest gruba warstwa kurzu!
start learning
thick
Son, there's a thick layer of dust on your desk!
grubość
start learning
thickness
trójwymiarowy
start learning
three-dimensional
malenki
start learning
tiny
szeroki
On ma szerokie ramiona.
start learning
wide
He has wide shoulders.
szerokośc
start learning
width

You must sign in to write a comment