07.12.2017 (mixed conditionals)

 0    17 flashcards    kamil0165
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Gdybym nie miał pieniędzy, zaproponowałbym pójście do kina
start learning
If I didn't have money, I would offer to go to the cinema
Gdyby nie miał sześciu miesięcy wolnego,...
start learning
If he weren't going to take six months off,...
Gdyby nie był głupi
start learning
If he weren't stupid
obrażać kogoś
start learning
insult someone
przezwisko
start learning
nickname
Gdybym wczoraj nie złamał nogi, nie byłbym teraz smutny
start learning
If I hadn't broken my leg yesterday, I wouldn't be sad now
Gdybym nie sprzedał tego samochodu, miałbym teraz mniej pieniędzy
start learning
If I hadn't sold that car, I would have less money now
Gdybym nie miał wypadku, nie korzystałbym teraz z autobusów
start learning
If I hadn't had an accident, I wouldn't be using buses now
Gdybyś nie była tak arogancka, nie zostawiłby cię
start learning
If you weren't so arrogant, she wouldn't have left you
Gdybyś był inteligentny, wygrałbyś ten quiz
start learning
If you were intelligent, you would have won this quiz
Byłaby szczęśliwa, gdyby nie zrezygnowała z kariery
start learning
She would be happy if she hadn't given up her career
Gdybym był wyższy, pomógłbym ci wczoraj
start learning
If I were taller, I would have helped you yesterday
plemię
start learning
tribe
Nie rozmawiałaby zbyt wiele o plemieniu, gdyby nie była ekspertem w tej dziedzinie
start learning
She wouldn't have talked so much about the tribe if she weren't an expert in that field
Nie byłbym bezrobotny, gdybym nie został zwolniony
start learning
I wouldn't be unemployed if I hadn't been fired
Nicole nie mówi płynnie po chińsku, jeśli nie mieszkała w Chinach przez 10 lat
start learning
Nicole wouldn't speak Chinese fluently if she hadn't lived in China for 10 years
Plemienny
start learning
Tribal

You must sign in to write a comment