życie rodzinne i towarzyskie

 0    159 flashcards    mrowkaowocowka1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
start a family
start learning
założyć rodzinę
adult
/ˈædʌlt/
start learning
dorosły
be in one's teens/twenties/fifties
start learning
być nastolatkiem/po dwudziestce/po pięćdziesiątce
childhood
/ˈtʃaɪldhʊd/
start learning
dzieciństwo
generation
/ˌdʒenəˈreɪʃn/
start learning
pokolenie
grown-up
/ˌɡrəʊn ˈʌp/
start learning
dorosły
inherit
/ɪnˈherɪt/
start learning
odziedziczyć
kids
/kɪd/ ?
start learning
dzieci
married
/ˈmærid/
start learning
mężatka/żonaty
mature
/məˈtʃʊə(r)/
start learning
dojrzały
relatives
/ˈrelətɪv/
start learning
krewni
retire
/rɪˈtaɪə(r)/
start learning
odejść na emeryturę
retired
/rɪˈtaɪəd/
start learning
emerytowany, na emeryturze
teenager
/ˈtiːneɪdʒə(r)/
start learning
nastolatek
divorced
/dɪˈvɔːst/
start learning
rozwiedziony
immature
/ˌɪməˈtjʊə(r)/
start learning
niedojrzały
accept
/əkˈsept/
start learning
akceptować
agree
/əˈɡriː/
start learning
zgadzać się
argue
/ˈɑːɡjuː/
start learning
kłócić się
argument
/ˈɑːɡjumənt/
start learning
kłótnia
believe in
start learning
wierzyć w
best friend
start learning
najlepszy przyjaciel/przyjaciółka
boast
/bəʊst/
start learning
przechwalać się
cheer somebody up
start learning
pocieszać
communicate
/kəˈmjuːnɪkeɪt/
start learning
porozumiewać się
complain
/kəmˈpleɪn/
start learning
narzekać, skarżyć się
daily life
start learning
życie codzienne
fortune
/ˈfɔːtʃuːn/
start learning
los
fortune teller
start learning
wróżka
get on with
start learning
dostać się na
gossip
/ˈɡɒsɪp/
start learning
plotkować
habit
/ˈhæbɪt/
start learning
nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj
have a bath
start learning
brać kąpiel
have a lot in common
start learning
mieć wiele wspólnego
have a routin
start learning
mieć ustalony porządek dnia
have an argument
start learning
pokłócić się
have an influence on somebody
start learning
mieć wpływ na kogoś
help with the housework
start learning
pomagać w pracach domowych
irritate somebody
start learning
denerwować kogoś
keep a diary
start learning
pisać pamiętnik
keep an eye on somebody
start learning
pilnować kogoś, mieć oko na kogoś
keep in touch with
start learning
utrzymywać z kimś kontakt
lifestyle
/ˈlaɪfstaɪl/
start learning
styl życia
pocket money
start learning
kieszonkowe
affection
/əˈfekʃn/
start learning
czułość, uczucie
blind date
start learning
randka w ciemno
break a promise
start learning
złamać obietnicę
date (romantic)
/deɪt/
start learning
randka, chodzić z kimś, randkować
engaged
/ɪnˈɡeɪdʒd/
start learning
zaręczony
fall in love/be in love
start learning
zakochać się/być zakochanym
fall out with
start learning
pokłócić się
fascinate
/ˈfæsɪneɪt/
start learning
fascynować
get married
start learning
pobrać się
go on a blind date
start learning
iść na randkę w ciemno
go out with
start learning
chodzić z kimś
hate
/heɪt/
start learning
nienawidzieć
have a good/bad/successful relationship with
start learning
być z kimś w dobrym/złym/udanym związku
hold hands
start learning
trzymać się za ręce
honeymoon
/ˈhʌnimuːn/
start learning
miesiąc miodowy
hug
/hʌɡ/
start learning
przytulać się
kiss
/kɪs/
start learning
całować
look after
start learning
opiekować się
love affair
start learning
romans
love at first sight
start learning
miłość od pierwszego wejrzenia
miss somebody
start learning
tęsknić za kimś
moon
/muːn/
start learning
księżyc
moonlight
/ˈmuːnlaɪt/
start learning
światło księżyca
promise
/ˈprɒmɪs/
start learning
obiecywać
regret
/rɪˈɡret/
start learning
żałować
relationship
/rɪˈleɪʃnʃɪp/
start learning
związek, relacja
secret/keep secret/in secret
start learning
tajemnica/dochować tajemnicy/w tajemnicy
serious
/ˈsɪəriəs/
start learning
poważny
share secrets
start learning
dzielić sekrety
sigh
/saɪ/
start learning
wzdychać
solitude
/ˈsɒlɪtjuːd/
start learning
samotność
split up with
start learning
rozstać się, rozejść się
trust
/trʌst/
start learning
ufać
wedding anniversary
start learning
rocznica ślubu
wedding ring
start learning
obrączka
ballet lessons
start learning
lekcje baletu
be crazy about
start learning
przypadać za czymś, mieć bzika na punkcie
be interested in
start learning
być zainteresowanym
brighday/reunion/house-warming party
start learning
przyjęcie urodzinowe/zjazd/parapetówka
bored with
start learning
znudzony
go out clubbing
start learning
wyjść do klubu
get a piercing/tattoo
start learning
zrobić sobie piercing/tatuaż
can't stand
start learning
nie znosić, nie cierpieć
celebrate
/ˈselɪbreɪt/
start learning
obchodzić, świętować
challenge
/ˈtʃælɪndʒ/
start learning
wyzwanie
challenging
/ˈtʃælɪndʒɪŋ/
start learning
wymagający, ambitny
choir
/ˈkwaɪə(r)/
start learning
chór
be fond of
start learning
lubić
have a picnic
start learning
zrobić piknik
be keen on/not keen on
start learning
lubić/nie lubić
leisure activities
start learning
rozrywka, zajęcia w czasie wolnym
listen to a personal stereo
start learning
słuchać walkmana
be mad about
start learning
szaleć za kimś/za czymś
New Year's Eve
start learning
Sylwester
nightclub
nightclub
start learning
klub nocny
nightlife
/ˈnaɪtlaɪf/
start learning
życie nocne
not mind
start learning
nie mieć nic przeciwko
not my cup of tea
start learning
nie moja ulubiona czynność
play an instrument
start learning
grać na instrumencie
pocket money
start learning
kieszonkowe
prefer
/prɪˈfɜː(r)/
start learning
woleć
café
/ˈkæfeɪ/
start learning
kawiarnia
cinema
/ˈsɪnəmə/
start learning
kino
relax
/rɪˈlæks/
start learning
relaksować się
religion
/rɪˈlɪdʒən/
start learning
religia
routine
/ruːˈtiːn/
start learning
rutyna
social skills
start learning
talenty towarzyskie
spend time
start learning
spędzać czas
stay in (not go out)
start learning
zostać w domu
stay up late
start learning
późno położyć się spać
Valentine's Day
start learning
Walentynki
adolescence
/ˌædəˈlesns/
start learning
wiek dojrzewania
affect
/əˈfekt/
start learning
oddziaływać na, wpływać
apologise
/əˈpɒlədʒaɪz/
start learning
przepraszać
birth
/bɜːθ/
start learning
narodziny, urodzenie
blame
/bleɪm/
start learning
obwiniać
board game
start learning
gra planszowa
break up
start learning
zerwać z kimś
bride
/braɪd/
start learning
panna młoda
bring up
start learning
wychowywać
bury
/ˈberi/
start learning
pogrzebać
childish
/ˈtʃaɪldɪʃ/
start learning
infantylny, dziecinny
christening
/ˈkrɪsnɪŋ/
start learning
chrzciny
coin
/kɔɪn/
start learning
moneta
company
/ˈkʌmpəni/
start learning
towarzystwo
cope
/kəʊp/
start learning
radzić sobie
deal (with)
start learning
uporać się (z), poradzić sobie (z)
divide
/dɪˈvaɪd/
start learning
dzielić
empathy
/ˈempəθi/
start learning
empatia, zrozumienie
emphatic
/ɪmˈfætɪk/
start learning
pełen zrozumienia, nieobojętny
engaged
/ɪnˈɡeɪdʒd/
start learning
zaręczony
family reunion
start learning
spotkanie rodzinne
fault
/fɔːlt/
start learning
wina
fiancée/fiancé
/fiˈɒnseɪ/ /fiˈɒnseɪ/
start learning
narzeczony/narzeczona
fraternal
/frəˈtɜːnl/
start learning
bratni/braterski
groom
/ɡruːm/
start learning
pan młody
grow up
start learning
dorastać
guilty
/ˈɡɪlti/
start learning
winny
half (brother/sister)
start learning
przyrodni brat/przyrodnia siostra
household duties
start learning
obowiązki domowe
improve
/ɪmˈpruːv/
start learning
poprawiać
in-laws
/ˈɪn lɔːz/
start learning
teściowie, powinowaci (nieformalnie)
interact
/ˌɪntərˈækt/
start learning
nawiązywać kontakty, współdziałać
knitting
/ˈnɪtɪŋ/
start learning
szydełkowanie/robienie na drutach
left-handed
/ˌleft ˈhændɪd/
start learning
leworęczny
male
/meɪl/
start learning
męski
memory
/ˈmeməri/
start learning
pamięć
misunderstanding
/ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ/
start learning
nieporozumienie
openly
/ˈəʊpənli/
start learning
otwarcie
painful
/ˈpeɪnfl/
start learning
bolesny
peaceful
/ˈpiːsfl/
start learning
spokojny, pokojowy
playground
/ˈpleɪɡraʊnd/
start learning
plac zabaw
pregnancy
/ˈpreɡnənsi/
start learning
ciąża
service (in a church)
/ˈsɜːvɪs/
start learning
nabożeństwo
siblings
/ˈsɪblɪŋ/
start learning
rodzeństwo, brat, siostra

You must sign in to write a comment