zwroty konwersacyjne 7

 0    30 flashcards    mariuszdominiak84
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Do you see what I mean?
I’d rather avoid pressurising them. Do you see what I mean?
start learning
Rozumiesz, co mam na myśli?
Wolałabym uniknąć wywierania na nich presji. Rozumiesz, co mam na myśli?
to carry on (with sth)
Please, carry on.
start learning
to carry on (with sth) in English
kontynuować
Proszę, kontynuuj.
that's a big question!
Whether we enjoy cruelty or not, that´s a big question!
start learning
oto zasadnicze pytanie!
Oto zasadnicze pytanie – czy znajdujemy przyjemność w okrucieństwie?
to be wrong
I might be wrong, but I can’t see any similarities here.
start learning
nie mieć racji, być w błędzie
Być może jestem w błędzie, ale nie dostrzegam tu podobieństw.
as I was saying
As I was saying, judges should always be impartial.
start learning
jak mówiłem
Jak już mówiłam, sędziowie zawsze powinni być bezstronni.
to get sb wrong
Don't get me wrong but shouldn't we get back to the main topic?
start learning
źle kogoś zrozumieć
Nie zrozum mnie źle, ale czy nie powinniśmy wrócić do głównego wątku?
to agree up to a point
I agree up to a point.
start learning
zgadzać się do pewnego stopnia
Zgadzam się do pewnego stopnia.
to change the subject
Can we change the subject of the conversation, please?
start learning
zmieniać temat
Czy możemy zmienić temat rozmowy, proszę?
end of story
No, you can't go out until you've finished your homework, end of story.
start learning
i na tym koniec
Nie, nie możesz wyjść, dopóki nie odrobisz lekcji, i na tym koniec.
you should give it a go
This enterprise is rather risky, but you should give it a go.
start learning
powinieneś spróbować/zaryzykować
To przedsięwzięcie jest raczej ryzykowne, ale powinieneś spróbować.
what`s it to be?
Well, what's it to be, are you coming with us or not?
start learning
no to jak?
No to jak, idziesz z nami czy nie?
first things first
First things first: let’s categorise the problems we have to deal with.
start learning
po kolei
Po kolei: najpierw pokategoryzujmy problemy, z którymi musimy sobie poradzić.
it wouldn’t hurt
It wouldn’t hurt to change your opinion every once in a while.
start learning
nie zaszkodziłoby
Nie zaszkodziłoby zmienić zdanie od czasu do czasu.
every now and then
I disagree with the government’s policy every now and then.
start learning
od czasu do czasu
Od czasu do czasu nie zgadzam się z polityką rządu.
it’s your call
Whether we pick this or that is your call.
start learning
to twoja decyzja
Czy wybierzemy to, czy tamto, to twoja decyzja.
so be it
If you need to pick this photo, so be it.
start learning
niech tak będzie
Skoro musisz wybrać to zdjęcie, niech tak będzie.
it’s taken care of
Don’t worry about the preparations, it’s taken care of.
start learning
to już załatwione
Nie przejmuj się przygotowaniami, wszystko już załatwione.
it’s worth a shot
It’s worth a shot to look at it differently.
start learning
warto spróbować
Warto spojrzeć na to inaczej.
just so you know
Just so you know, I’ve read this novel.
start learning
do twojej informacji
Tak do twojej informacji, przeczytałam tę powieść.
way too (+ adjective)
It’s way too important to ignore it.
start learning
(o wiele) zbyt (+ przymiotnik)
To jest zbyt ważne, żeby nie wziąć tego pod uwagę.
to come down to sth
After all, it all comes down to the same thing.
start learning
sprowadzać się do
Koniec końców, wszystko sprowadza się do tej samej rzeczy.
when it comes to
When it comes to politics, I don’t really have an opinion.
start learning
jeśli chodzi o
Jeśli chodzi o politykę, to naprawdę nie mam zdania.
how come?
How come you always miss my point?
start learning
czemu?
Czemu ciągle mnie nie rozumiesz?
to happen to
Do you happen to have read this novel?
start learning
przypadkiem (coś zrobić)
Czy przypadkiem nie przeczytałeś tej powieści?
at first
At first I couldn't believe it, then I realised it was true.
start learning
najpierw
Najpierw nie mogłem w to uwierzyć, potem zdałem sobie sprawę, że to prawda.
to come up with sth
I can’t come up with any good argument to support my opinion.
start learning
wpaść na coś
Nie mogę wpaść na żaden dobry argument, który poparłby moją opinię.
to fall short of sth
This specific argument falls short of logic.
start learning
być niewystarczającym, brakować
Temu konkretnemu argumentowi brak logiki.
I’m telling you
I’m telling you, it’s the best way to look at this matter.
start learning
mówię ci
Mówię ci, to najlepszy sposób, żeby spojrzeć na tę sprawę.
to be with sb on sth
I’m with you completely on this issue.
start learning
zgadzać się, popierać kogoś
Całkowicie cię popieram w tej kwestii.
to be honest
To be honest, I can’t see your point.
start learning
szczerze mówiąc
Szczerze mówiąc, nie wiem, co masz na myśli.

You must sign in to write a comment