Zwroty do matury ustnej

 0    46 flashcards    wbrodzinski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Na pierwszy rzut oka
start learning
On first sight
Na pierwszym planie możemy zobaczyć.
start learning
In the foreground we can see.
Na dalszym planie znajduje się.
start learning
In the background is.
Uwaga widza jest skupiona na
start learning
Note the viewer is focused on
Obrazek pokazuje scenę z
start learning
The picture shows a scene from
poza tym
start learning
otherwise
pomimo to
start learning
despite this
stąd
start learning
hence
zatem
start learning
therefore
jednakże
start learning
however,
Jakie jest Twoje zdanie?
start learning
What is your opinion?
Jak to widzisz?
start learning
How do you see it?
Możesz to rozwinąć?
start learning
Can you elaborate?
Mógłbyś to skomentować?
start learning
Would you like to comment?
Moim zdaniem...
start learning
In my opinion...
Myślę, że istotne jest
start learning
I think it is important to
Odnoszę wrażenie, że...
start learning
I have the impression that...
Chcę podkreślić, że
start learning
I want to emphasize that
Aby zobrazować ten punkt.
start learning
To illustrate this point.
Bardziej dokładnie byłoby powiedzieć, że
start learning
More particularly it would be to say that
Nie ma wątpliwości co do tego, że
start learning
There is no doubt that
Krótko mówiąc
start learning
In short
Chodzi mi o to, że
start learning
I mean, that
W odpowiedzi na Twoje pytanie
start learning
In answer to your question
Jeśli chodzi o mnie
start learning
As for me
W zupełności się zgadzam.
start learning
I totally agree.
Mam takie samo zdanie
start learning
I have the same opinion
W pełni zgadzam się z Twoją opinią
start learning
I fully agree with your opinion
Muszę się z tym zgodzić
start learning
I have to agree with this
To brzmi rozsądnie
start learning
It sounds reasonable
Jeśli mam być szczery
start learning
To be honest
Jestem rozerwany pomiędzy
start learning
I'm torn between
Nie jestem do końca przekonany
start learning
I'm not entirely convinced
Właściwie to nie mam doświadczenia w... ale...
start learning
Actually, I have no experience in... but...
Nie mam najmniejszego pojęcia o
start learning
I do not have the slightest idea of
Nie mam zielonego pojęcia
start learning
I have no idea
Słuszna uwaga, ale
start learning
Good point, but
Chciałbym podnieść kwestię na temat
start learning
I would like to raise the issue of the
Kolejną istotną kwestią jest to, że.
start learning
Another important issue is that.
Pozwól mi rozwinąć
start learning
Let me expand
Uwzględniając wszelkie aspekty
start learning
Taking into account all aspects of
Przepraszam, że Ci przerywam, ale
start learning
I'm sorry to interrupt you, but
Nie jestem przekonany co do tego, że...
start learning
I'm not sure about that...
Jestem całkowicie przeciwny temu, że...
start learning
I am totally opposed to the fact that...
Mam inne zdanie, ponieważ...
start learning
I beg to differ, because...
Nie mogę się z tym zgodzić
start learning
I can not agree with this

You must sign in to write a comment