zwroty angielskie do listów

 0    30 flashcards    nnn95
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Po naszej wczorajszej rozmowie telefonicznej...
start learning
Following our telephone conversation yesterday...
Piszę w odpowiedzi na twoj list z dnia
start learning
I am writing to reply to your letter dated...
Piszę do odpowiedzi na ogłoszenie
start learning
i am writing to response to your advertisement...
Niedawno odwiedziłem twój hotel
start learning
i recently visited your hotel
pisze poinformować cię
start learning
i am writing to inform you
nie wahaj się ze mną skontaktować, jeśli
start learning
please do not hesitate to contact me if
Proszę o kontakt na podany powyżej adres.
start learning
i can be contacted at the above address.
Czekam na kontakt z Państwem w odpowiednim czasie.
start learning
I look forward to hearing from you in due course.
mam nadzieję że masz się dobrze.
start learning
I hope you are well.
dziękuję za list / pocztówka z Hiszpanii
start learning
thank you for your letter/postcard from Spain
Wspaniale było usłyszeć Ciebie ponownie.
start learning
It was great to hear from you again.
przepraszam że nie pisałam tak długo
start learning
sorry i haven't written for so long.
Piszę zaprosić / powiedzieć przepraszam / dziękuję...
start learning
i'm writing to invite/say sorry to/thank you...
muszę posprzątać pokój
start learning
I must go and clean my room.
czas na pójście do łóżka
start learning
it's time to go to bed.
Zadzwonię do ciebie kiedy wrócę do Paryża
start learning
I'll phone you when I get to Paris
nie mogę się doczekać jak usłyszę ciebie.
start learning
I can't wait to hear from you
Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce
start learning
I hope we'll see each other soon
wszystkiego dobrego
start learning
all the best
dbaj o siebie
start learning
take care
najlepsze życzenia
start learning
best wishes
uściski
start learning
hugs and kisses
kocham
start learning
love
czy mógłbyś poinformować mnie o...?
start learning
Could you please inform me about...?
Piszę, aby wyrazić niezgodę / akceptacje treści artykułu przez...
start learning
I am writing to express my disapproval/approval of the content of the article by...
Celem niniejszego listu jest zwrócenie Twojej uwagi / twoich czyetelników na nieuczciwe / nieprawdziwe opinie przedstawionych w...
start learning
the purpose of this letter is to draw your attention/your readers attention to the unfair/untrue opinions presented in...
osobiście uważam, że
start learning
personally i think that...
musze powiedzieć, że
start learning
I must say
Załączam kopie gwarancji i paragon
start learning
i enclose copies of the guarantee and the receipt
reklama produktu
start learning
the advertisement of the product, the

You must sign in to write a comment