zwroty 4tmi ZSP1

 0    30 flashcards    prezenter16
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Są tu trzy (miejsca) do wyboru.
start learning
There are three (space) to choose from.
Na tych trzech zdjęciach pokazane są...
start learning
These three photos show...
Kawiarnia po lewej / po prawej / po środku jest
start learning
The Café on the left / on right / in the middle is...
Mamy do wyboru dwa (plakaty)
start learning
We've got two (posters) to choose from.
Trzy warianty, które mamy to...
start learning
So, the three options here are...
(Klub) jest bardziej/mniej (zatłoczony) niż (kawiarnia)
start learning
(The club) is more / less (crowded) than the (cafe)
Obie (kawiarnie) wydają się (atrakcyjne)
start learning
Both (cafes) seem (attractive)
(Klub) wydaje się Interesujący/atrakcyjny, ale...
start learning
The (Club) looks Interesting / fun / attractive, but... but...
Z drugiej strony...
start learning
On the other hand,...
Jednak...
start learning
However,
Gdyby (było zimno), (druga) propozycja byłaby lepsza.
start learning
If (the weather was cold), the (second) option would be better.
Żaden z (plakatów) nie jest idealny.
start learning
None/Neither of the (posters) is perfect.
Wolę... ponieważ...
start learning
I prefer ... because...
Myślę, że wybrałbym/ wybrałabym... ponieważ
start learning
I think I would choose / I'd choose the... because
Ze wszytskich tych (miejsc) wybrałbym/ wybrałabym... ponieważ
start learning
Of all these (places) I would choose / I'd choose the ... because
Najbardziej podoba mi się ... ponieważ
start learning
I like the... best, because
Wydaje się najlepszą propozycją, ponieważ
start learning
The... seems to be the best option, because
Wybrałbym/ wybrałabym (drugi)
start learning
I would go for / I'd go for (the second one).
(Na pewno) nie wybrałabym/ wybrałbym (klubu), ponieważ...
start learning
I (definitely) wouldn't choose the (club), because...
Nie podoba mi się też (kawiarnia po lewej), ponieważ
start learning
I do not like the (coffee on the left) either, because
Myślę, że (kawiarnia po lewej) jest gorsza niż (ta po prawej), ponieważ...
start learning
I don't think the (cafe on the left) is as good as (the one on the right), because...
(Kawiarnia) też jest miła, ale muszę wybrać jedno (miejsce), więc wybieram to.
start learning
The (Cafe) is also nice, but I have to choose one (place), so choose this one.
(Drugi plakat) nie wydaje mi się zbyt atrakcyjny.
start learning
I don't find the (second poster) very attractive.
Jednak zaleta polega na tym,że...
start learning
One advantage/benefit is (that)...
Główna wada polega na tym, że...
start learning
The main disadvantage/drawback is that...
Myślę, że jest to ważne, ponieważ...
start learning
I think it's important because...
Myślę, że (ludzie lubią wychodzić), ponieważ...
start learning
I think (people enjoy going out), because...
Z jedej strony..., z drugiej strony...
start learning
On the one hand, ..., on the other hand...
Wydaje mi się,że...
start learning
It suppose...
Moim zdaniem...
start learning
To my mind...

You must sign in to write a comment