zeszyt III 85 B

 0    43 flashcards    redaktorek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
advertising
start learning
reklama
publicity
start learning
opinia o marce, rozgłos
a slogan
start learning
slogan
a logo
start learning
logo
an advertising campaign / advertising budget
start learning
kampania reklamowa / budżet reklamowy
the press
start learning
prasa
the media
start learning
media
a leaflet
start learning
ulotka
a free sample
start learning
darmowa próbka
design a new product
start learning
opracować nowy produkt
launch a new product
start learning
wprowadzić na rynek nowy produkt
one thing we could do is use...
start learning
jedna z rzeczy które moglibysmy zrobić, to/ jest zastosowanie
I wonder if it'd be a good idea to have...
start learning
Zastanawiam się, czy byłoby dobry pomysłem mieć...
I know! Why don't we give ...?
start learning
Wiem! Dlaczego nie damy ...?
I've got an idea. How about giving ...?
start learning
Mam pomysł. co z daniem...
That sounds like a good idea.
start learning
To brzmi jak dobry pomysł.
Well, it's worth a try
start learning
Cóż, warto spróbować
Yes, that makes sense
start learning
Tak, to ma sens
Yes, that could work
start learning
tak, mogłoby zadziałać
Personally, I'd rather we didn't use a celebrity
start learning
Osobiście wolałbym abyśmy raczej nie używali celebryty
Ok, maybe we should avoid using celebrities
start learning
Ok, może powinniśmy unikać zatrudniać gwiazd
The main problem with TV ads is that...
start learning
Głównym problemem z reklamą w telewizji jest to ze...
I'm not sure that's such a good idea.
start learning
Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł.
So what you are saying is that...
start learning
Więc chodzi ci o to że...
Am I right in thinking that ...?
start learning
Czy mam rację myśląc, że ...?
Are you saying that ...?
start learning
Czy mówisz, że ...?
Can we just go over this again?
start learning
Możemy po prostu przejść przez to jeszcze raz?
relay on sb
start learning
polegać na kimś
be into something
start learning
być czymś zainteresowanym, pasjonować się czymś, fascynować się czymś
be into somebody
start learning
być kimś zainteresowanym, być winnym komuś pieniądze
assignment
start learning
zadanie (np dla pracownika do wykonania
apart from
start learning
oprócz
crucial
start learning
krytyczny (w sensie bardzo istotny)
devide into / The book is divided into five chapters
start learning
podzielić na / Książka jest podzielona na pięć rozdziałów.)
lease agreement
start learning
Umowa najmu
deputy
start learning
zastępca
owing to / thanks to.../ as a result of...
start learning
2 x dzięki ... / wskutek...
a rep / representative
start learning
przedstawiciel, reprezentant, agent firmy
subcontractor
start learning
poddostawca
warn against
start learning
ostrzegać przed
concerning
start learning
dotyczący
I am allowed
start learning
mi pozwolono
retirements founds
start learning
fundusze emerytalne

You must sign in to write a comment