zeszyt III 4 A

 0    47 flashcards    redaktorek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I've worked in two other Central American countries. I had a great time in both places.
start learning
Pracowałem w dwóch różnych krajach Ameryki Środkowej. Świetnie się bawiłem w obu miejscach.
We've been away together a few times. Each time there was a problem back at the hotel.
start learning
Byliśmy razem na wyjeździe parę razy. Za każdym razem był problem z powortem do hotelu.
have a great time
start learning
świetnie się bawić
I started working in the hotel industry 14 years ago.
start learning
Zacząłem pracować w przemyśle hotelowym 14 lat temu.
I've lived in this country for three years.
start learning
Mieszkam w tym kraju od trzech lat.
My husband and I have had this place since 2001.
start learning
Mój mąż i ja mamy to miejce od 2001 roku.
I've just been to San Diego to pick up a guest.
start learning
Byłem właśnie w San Diego odebrać gości.
My husband has gone to see some friends off.
start learning
Mój mąż pojechał odprowadzić przyjaciół.
I've been here for a week.
start learning
Byłem tutaj przez weekend. (Nie używamy during w present perfect simple).
go went been / gone
start learning
been - byłem i wrociłemgone - poszedłem/pojechałem i jeszcze nie wrociłem
never, ever, recently, lately, before, this week, just, yet, already, this is the first/second time, this week/month/year and this morning, this afternoon - if is still that time of day.
start learning
słowa z Present Perfect Simple
I've never been to Russia.
start learning
Nigdy nie byłem w Rosji.
ago, in 1997, last week, at 10 o'clock.
start learning
Słowa z Past Simple
I went there two years ago.
start learning
Byłem tam dwa lata temu.
Jo has just phoned.
start learning
Jo właśnie dzownił.
Has Jo just phoned?
start learning
Czy dzownił właśnie/przed chwilą Jo?
He hasn't finished it yet.
start learning
Nie skończył tego jeszcze.
Have you finished it yet?
start learning
Skonczyłeś to już?
We've already seen it.
start learning
Widzieliśmy już to.
Have you already seen it?
start learning
widzieliście już to?
I haven't been to London recently / lately.
start learning
Nie byłem ostatniow Londynie.
This is the first time we/ve been here.
start learning
To jest pierwszy raz kiedy tutaj jestem.
Their company has been publishing guidebooks for 30 year.
start learning
Ich firma publikuje przewodniki od 30 lat.
They've been married since 1972.
start learning
Oni są małżenstawem od 1972 roku.
I've been learning English for five years.
start learning
Uczę się angielskiego od 5 lat.
I've started a course.
start learning
Zacząłem szkolenie / kurs.
I've lived here for five years. I've been living here for five years.
start learning
Żyję tutaj od pięciu lat.
He's worked in Australia since 2003. He's been working in Australia since 2003.
start learning
On pracuje w Australii od 2003 roku.
Company has been running a website for several years.
start learning
Firma prowadzi stronę internetową od paru lat.
Lonely Planet has published over 650 guidebooks since the company began.
start learning
Lonely Planet obublikowało ponad 650 przewodników od powstania firmy.
I've done my homework.
start learning
Zrobiłem (w sensie skonczyłem) moją pracę domową
How much money have you spent so far?
start learning
Ile pieniędzy wydałeś do tej pory? zazwyczaj "how much" jest z continious ale nie zawsze tak jest
I've been doing my homework.
start learning
Robię moją pracę domową (w domyśle od jakiegoś czasu) ewentualnie "robiłem" co nie oznacza, że skończyłem
How long have you been travelling on your own?
start learning
OD jak dawna podróżujesz samodzielnie?
Uncle has been writing books and he has already written 4 novels.
start learning
Mój wuj pisze książki i napisał do tej pory 4 książki.
We haven't been playing tenis for a long time.
start learning
Nie gramy w tenisa od bardzo dawna.
I have known him since childhood.
start learning
Znam go od dzieciństwa.
How long has your brother been married?
start learning
Od jak dawna twój brat jest żonaty?
We haven't had holiday for a year.
start learning
Nie mieliśmy wakacji od roku.
If my mam haden't got murried to my dad, I wouldn't have been born.
start learning
Jeżeli moja mama nie wyszłaby za mąż za mojego ojca, ja bym się nie urodził.
If my greate-grandmather was alive, I would ask her about World War One.
start learning
Jeżeli moja babcia by żyła, zapytałbym się jej o pierwszą wojne światową.
If the day was longer, I would have time for sport.
start learning
Jeżeli dzień był by dłuższy miał bym czas na sport.
When I came back home from holiday, the flower had olready died.
start learning
Kiedy wróciłem do domu z wakacji, kwiatek już nie żył.
I've been waiting for you half an hour!
start learning
Czekam/czekałem na ciebie od godziny. Continuous bo czynność która długo trwa, i jest związana ze stanem teraźniejszym bo teraz przyszedłeś.
Something smells terrible! Somebody has been frying scrambled egg!
start learning
Coś strasznie śmierdzi. Ktoś smażył jajecznicę. to jest związane z obecną sytuacją. Mówimy tak np. wchodząc do mieszkania.
Whay are you wet? I've been runing.
start learning
Dlaczego jesteś mokry? Biegałem.
I've been working hear for 2 months.
start learning
Pracuje tu przez dwa dwa miesiące.

You must sign in to write a comment