zeszyt III 10 A

 0    114 flashcards    redaktorek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
increase, rise, growth, improvement, upturn
start learning
lekki wzrost x5
decrease, fall, drop, decline, downturn
start learning
lekki spadek x5
a downward trend
start learning
tendencja spadkowa
an upward trend
start learning
tendencja wzrostowa
surge, upsurge, jump, leap
start learning
szybki wzrost x 4
surge, rocket, skyrocket, take off, shoot up, jump, leap, soar
start learning
szybko wzrastać x 8
plunge, slump, crash, tumble
start learning
szybki spadek x 4
sink, tumble, plummet, plunge, slump, crash, collapse, slump
start learning
szybko spadać x 6
to stay at the same level
start learning
pozostać na tym samym poziomie
to stabilize
start learning
ustabilizować
to remain constant
start learning
pozostać niezmiennym
to remain stable
start learning
pozostać stabilnym
to stagnate
start learning
być w zastoju
peak, reach a peak, to top out
start learning
osiągać szyt i zacząć spadać
to hit below, to bottom out
start learning
osiągnąć dno
to recover, to rebound, to revive, to pick up, to bounce back
start learning
odbić się od dna
bounce
start learning
odbić się
fluctuate
start learning
wahać się
considerable
start learning
znaczący
substantial
start learning
pokaźny
sharp
start learning
ostry, gwałtowny
significant
start learning
poważny
substancial
start learning
istotny ważny
moderate
start learning
umiarkowany
slight
start learning
niewielki, nieznaczny
abrupt
start learning
nagły gwałtowny,
sudden
start learning
nagły
rapid
start learning
prędki, szybki
steady
start learning
stały
gradual
start learning
stopniowy
to rise from to
start learning
wzrastac z do
fall from to
start learning
spadać z do
to increase by
start learning
wzrosnąć o
a decrease of
start learning
spadek o
to fall by
start learning
spaść o...
to increase, to rise, to grow, to improve, to go up
start learning
lekko wzrastać
to decrease, to fall (off), to drop, to decline, to go down, to slip
start learning
lekko spadać
raise
start learning
wznosić, podnosić np rękę
to level off
start learning
wyrównywać, pozostać na stałym poziomie
to reach a low point
start learning
osiągnąc niski punkt
dramatic
start learning
dramatyczny - ale też w pozytywnym znaczeniu
to rise dramatically
start learning
wzrastać dramatycznie
to rise considerably
start learning
wzrastać znacznie
to rise sharply
start learning
wzrastać nagle, gwałtownie
to rise significantly
start learning
wzrasać znacząco, znacznie
to rise substantially
start learning
znacznie, pokaźnie
to rise moderately
start learning
wzrastać umiarkowanie
to rise slightly
start learning
wzrastać nieznacznie, nieco
a dramatic rise
start learning
dramatyczny wzrost
a considerable rise
start learning
znaczny wzrost
a sharp rise
start learning
nagły gwałtowny wzrost
a significant rise
start learning
znaczny, istostny wzrost
a substantial rise
start learning
znaczny, pokaźny wzrost
a moderate rise
start learning
umiarkowany, średni wzrost
a slight rise
start learning
nieznaczny, drobny wzrost
summit
start learning
szczyt (ważne spotkanie)
consider
start learning
brać pod uwagę, rozpatrywać
turn down
start learning
odrzucić
slow
start learning
powolny
to rise abruptly
start learning
wzrastać gwaltownie
to rise suddenly
start learning
wzrastać nagle, niespodziewanie
to rise rapidly
start learning
wzrastać szbko, gwałtownie
to rise quickly
start learning
wzrastać szybko
to rise steadily
start learning
wzrastać równomiernie, miarowo
to rise gradually
start learning
wzrastać stopniowo
to rise slowly
start learning
wzrastać wolno, powoli
an abrupt rise
start learning
gwałtowny wzrost
a sudden rise
start learning
nagły niespodziewny wzrost
a rapid rise
start learning
szybki gwałtowny wzrost
a quick rise
start learning
szybki wzrost
a steady rise
start learning
równomierny, mirowy wzrost
a gradual rise
start learning
stopniowy wzrost
a slow rise
start learning
wolny wzrost
to exceed, The weight of the letter should not exceed 500 grams, You exceeded the time limit
start learning
przekraczać coś, przewyższać, Waga listu nie powinna przekraczać 500 gramów, Przekroczyłeś limit czasu
about, approximately
start learning
około
do research
start learning
robić, przeprowadzić badania naukowe
carry out research
start learning
prowadzić badania naukowe
survey
start learning
ankieta
register
start learning
rejestrować
CEO Chief Executive Officer
start learning
dytektor generalny
CFO Chief Financial Officer
start learning
Dyrektor Finansowy
COO Chief Opereitnig Officer
start learning
Dyrektor operacyjny
participant
start learning
uczestnik
participate
start learning
uczestniczyć, brać udział
worldwide
start learning
na całym świecie, ogólnoświatowy
redeemable
start learning
dający się sprzedać lub zamienić, wymienialny
redeem
start learning
ocalić (honor) ratowac (sytuacje)
nor
start learning
też nie, ani
neither nor
start learning
ani ani
either or
start learning
albo albo
raise raised raised
start learning
podnosić (np. rękę)
R&D research and development
start learning
dział badań i rozwoju
accounts department
start learning
dział księgowości
HR human resources
start learning
zasoby ludzkie
Logistics Department
start learning
dział logistyki
mergers
start learning
połączenie, fuzja (firmy)
acquisition
start learning
przejęcie kupno (innej firmy) nabytek, zakup
hostile, friendly acquisition
start learning
wrogie, przyjazdne przejęcie firmy
warranty
start learning
gwarancja
invest in
start learning
inwestować w
financial statement
start learning
sprawozdanie finansowe
workshop
start learning
manufaktura, zakład
enounce
start learning
ogłaszać
announcement
start learning
ogłoszenie
announce
start learning
ogłaszać, zawiadamiać, oznajmiać
glad, pleased
start learning
zadowolony x 2
purpose aim goal objective
start learning
cel x 4
attract customers
start learning
przyciągać klientów
encourage
start learning
wspierać kogoś do czegoś, zachecać, mobililizować
persuade sb to do sth
start learning
przekonywac namawiac kogoś do zrobienia czegoś
off
start learning
uspust
plays and order
start learning
złozyć zamowienie
10 % off
start learning
10% mniej
in order to
start learning
aby, w celu

You must sign in to write a comment