zestaw nr 14 (31)

 0    31 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dare
I didn’t dare to do it.
start learning
odważyć się
Nie odważyłem się tego zrobić.
decide
She decided not to go.
start learning
decydować
Ona zdecydowała się nie iść
demand
I demand an explanation.
start learning
żądać
Żądam wyjaśnienia
department
The toy department is upstairs.
start learning
dział, oddział
Dział zabawek jest na górze.
despite
He went out despite the rain.
start learning
pomimo
Wyszedł (z domu) pomimo deszczu.
direct
You can fly direct to Boston.
start learning
bezpośredni, bezpośrednio, kierować
Możesz lecieć bezpośrednio do Bostonu.
disappear
All my doubts have disappeared.
start learning
zniknąć
Wszystkie moje wątpliwości zniknęły.
disappoint
He really disappointed me.
start learning
rozczarować
On naprawdę rozczarował mnie
divide
Mum divided the cake into three equal parts.
start learning
dzielić
Mama podzieliła ciasto na trzy równe części.
drop
There was a drop in temperature.
start learning
spadek, upuszczać, kropla
Nastąpił spadek temperatury.
due
What time is the train due?
start learning
planowany, oczekiwany, coś należnego, coś oczekiwanego
O której godzinie pociąg ma planowy przyjazd?
dull
The film was very dull.
start learning
nudny
Film był bardzo nudny.
dust
There’s a layer of dust on the table.
start learning
kurz, pył
Na stole jest warstwa kurzu.
essential
It’s essential to inform them in advance.
start learning
niezbędny, istotny
Jest niezbędne, by poinformować ich wcześniej.
especially
Unemployment is quite high, especially in the countryside.
start learning
zwłaszcza
Bezrobocie jest dość wysokie, zwłaszcza na wsi.
considerably
These levels are considerably higher than levels achieved with therapeutic doses.
start learning
znacznie, znacząco
Są to stężenia znacznie większe niż uzyskiwane podczas zastosowania dawek terapeutycznych.
retrieval
For retrieval, I use hidden app
start learning
pobieranie, wydobywanie (komp)
Do pobierania uzywam ukrytej aplikacji
let you get
start learning
pozwala uzyskać
proven
proven to work
start learning
wypróbowany, sprawdzony
sprawdzony do pracy. (okazało się skuteczne)
gauge
Pressure Gauge Located In The Worst Possible Place
start learning
wskaźnik, miernik, mierzyć
Wskaźnik ciśnienia umieszczony w najgorszym możliwym miejscu
foray
Samsung’s first foray into the brave new world android 4.0
start learning
najazd, najechać, wypad
Pierwszy wypad Samsunga w Nowym wspaniałym świecie android 4.0
decent
chip backed up by a decent 1GB of RAM
start learning
przyzwoity, godny
Czip wsparty przez przyzwoite 1gb ramu
boast
Tab 2 also boasting its new service that allows streaming content from your PC
start learning
chwalić się, szczycić się (boasting-chluba, przechwałki)
Chlubą TAB2 także jest nowy serwis który pozwala ściągać strumieniowo zawartość z twojego PC
Dawn
Dawn on a Tuesday morning, and I’m sitting in the briefing room, contemplating why I am doing this job again.
start learning
Świt, poranek
Poranek we wtorek rano i siędze w sali odpraw, kontemplując dlaczego wykonuję tą pracę jeszcze raz
vaguely
which is vaguely annoying me
start learning
niejasno, trochę, nieco
który trochę mnie irytuje(vague - mętny, mglisty)
realise
I realise that on any other day, it wouldn't matter to me
start learning
uswiadomić sobie, realizować, zrealizować
Uswiadomilem sobie ze kazdego innego dnia, nie miało by to dla mnie znaczenia
chequered
Wearing a white business shirt with a chequered tie
start learning
w kratkę, szachownicę
Na sobie białą biznesową koszulę z krawatem w kwat w kratkę
handcuffs
She is armed with a stick and is carrying handcuffs
start learning
kajdanki
Jest uzbrojona w pałkę i nosi kajdanki
kajdanki in English
present
Spray not seen but assumed present.
start learning
obecny
sprej niewidoczny ale zakładam ze jest obecny (obecność)
assessment
If I were to have to make a risk assessment of her, it’d have to be high
start learning
ocena, oszacowanie, diagnoza
Gdybym musiał dokonać jej oceny ryzyka, to musiało być wysokie
undisputed
He is undisputed master
start learning
niekwestionowanym
On Jest nie kwestionowanym mistrzem

You must sign in to write a comment