zestaw nr 13 (35)

 0    35 flashcards    ironz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dishevelled
He appeared dishevelled and emaciated as he greeted fans in New York on Wednesday.
start learning
zaniedbany, rozczochrany
pojawił się zaniedbany i wychudzony jak witał fanów w Nowym Jorku w środę.
belifs
It is against my religious beliefs.
start learning
przekonania
To jest przeciwko moim religijnym przekonaniom
belt
Fasten your seat belt.
start learning
pas, pasek
Zapnij swój pas (bezpieczeństwa).
bite
On my way home I was bitten by a dog.
start learning
gryźć
W drodze do domu zostałem pogryziony przez psa.
blind
He’s been blind since birth.
start learning
niewidomy, ślepy
Jest niewidomy od urodzenia.
blow
He blew the dust off the old book.
start learning
dmuchać, wiać
Zdmuchnął kurz ze starej książki.
boil
I boiled potatoes for dinner.
start learning
gotować się
Ugotowałem ziemniaki na obiad.
boot
The shopping is in the boot of my car.
start learning
bagażnik (trunk)
Zakupy są w bagażniku mojego samochodu.
bottom
The money was at the bottom of the box.
start learning
dno, tyłek
Pieniądze były na dnie pudełka.
brief
His speech was very brief.
start learning
krótki, zwięzły
Jego mowa była bardzo krótka.
broad
He has broad shoulders.
start learning
szerokie
On ma szerokie ramiona
burst
I lost control of my car when a tyre burst.
start learning
pękać
Straciłem panowanie nad samochodem, kiedy pękła opona.
cap
He wears his cap backwards.
start learning
czapka
Nosi czapkę do tyłu
carry
Some teenagers carry guns to school.
start learning
nosić
Niektórzy nastolatkowie noszą broń do szkoły.
cause
We don’t know the cause of the accident.
start learning
przyczyna, powodować
Nie znamy przyczyny wypadku.
certain
I am certain that it was her.
start learning
pewien, jakiś, pewny
Jestem pewien, że to była ona.
certainly
I will certainly come.
start learning
z pewnością
Przyjdę z pewnością
chain
The prisoner was kept in chains.
start learning
łańcuch
Więźnia trzymano w łańcuchach.
cheer
Everyone was cheering loudly.
start learning
pocieszać, wiwatować
Wszyscy głośno wiwatowali.
charge
He has been charged with murder.
start learning
oskarżać, obciążać, ładować(baterię)
Został oskarżony o morderstwo.
cloth
She wiped the table with a cloth.
start learning
ścierka, materiał, tkanina
Wytarła stół ścierką.
coat
Put your coat on.
start learning
płaszcz
Załóż płaszcz.
command
It was the captain’s command.
start learning
rozkaz, komenda, znajomość języka
To był rozkaz kapitana.
commerce
Commerce is prospering on the Internet.
start learning
handel
Handel rozwija się/kwitnie w Internecie.
common
We have a lot in common.
start learning
wspólny, powszechny
Mamy wiele wspólnego(ze sobą)
comparison
To have a better comparison we need to have more information.
start learning
porównanie
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
concern
This problem concerns us all.
start learning
zmartwienie, dotyczyć, martwić
Ten problem dotyczy nas wszystkich.
confidence
I have confidence in you.
start learning
zaufanie, pewność siebie
Mam do ciebie zaufanie.
consist
The book consists of four chapters.
start learning
składać się
Książka składa się z czterech rozdziałów.
cough
I’ve got a terrible cough.
start learning
kaszel
Mam okropny kaszel.
courage
Alex got up the courage to go in.
start learning
odwaga
Alex zebrał się na odwagę, aby wejść do środka.
coward
Don’t be a coward.
start learning
tchórz
Nie bądź tchórzem
curious
I’m curious to see who will win.
start learning
ciekawy, wścipski
Jestem ciekaw, kto wygra.
custom
It’s an old Polish custom.
start learning
zwyczaj
To stary polski zwyczaj
constantly
The amount of oxygen delivered will be constantly monitored.
start learning
ciągle, stale
Ilość dostarczanego tlenu będzie przez cały czas monitorowana.

You must sign in to write a comment