Zębala - PRZYIMKI - prepositions

 0    129 flashcards    jjanczur
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
krytykować za
start learning
criticise for
korzystać z
start learning
benefite from
niepokój przed
start learning
anxious for
stanowić (budżet)
start learning
account for
uzależnić od
start learning
addict to
skazany za
start learning
charge with
brać korzyści z
start learning
take advantage of
komentować coś
start learning
comment on
powstrzymać się od
start learning
abstain from
polegać na
start learning
lean on
z powodu
start learning
reason for
być znanym z
start learning
notorious for
być wrażliwym na
start learning
sensitive to
uszkodzony, nie działał
start learning
out of order
w pośpiechu
start learning
in hurry
na osobności, nieoficjalnie
start learning
in private
od pierwszego wejrzenia
start learning
at first sight
porównać
start learning
compare to
w naprawie
start learning
under reapir
na wolności
start learning
at large
wypożyczony z
start learning
on loan
alternatywa dla
start learning
alternative to
czuć się
start learning
feel at
pójść na
start learning
went on
płacić w gotówce
start learning
pay in cash
popierać
start learning
approve
(1)być złym
start learning
angry about
(2)być złym na kogoś za coś
start learning
angry with someone for
postawić na
start learning
bet on
okrutni dla
start learning
cruel to
z rozkoszą
start learning
delight to
mieć na celu
start learning
aim at
przygotować na
start learning
prepare for
nieusatysfakcjonowany z powodu
start learning
dissatisfied for
wierny komuś
start learning
faithful to
zorganizować na
start learning
organise at
wziąć kogoś za kogoś
start learning
mistaken for
dostać w prezencie
start learning
present with
w poszukiwaniu
start learning
search for
są rezultate
start learning
result for
pozbyć się
start learning
dispose of
strzelać do
start learning
shoot at
protestować przeciwko
start learning
protest against
w opozycji do
start learning
in opposition
grać na nerwach
start learning
get on nerves
za czyjąś namową
start learning
at one's instistence
ku czyjemuś zdziwieniu
start learning
to one's astonishment
raz
start learning
for once
natychmiast
start learning
at once
bezzwłocznie
start learning
without delay
nieczysto, poza zakresem
start learning
out of tune
śmiać się z kogoś
start learning
poke fun at sb
specjalnie, umyślnie
start learning
on purpose
brak na magazynie
start learning
out of stock
w nawiązaniu, odnośnie
start learning
in regard
nie na temat, bez związku
start learning
beside the point
od zera
start learning
from scratch
aresztowany
start learning
under arrest
na pamięć
start learning
by heart
śpiewająco
start learning
with flying collours
znać się z widzenia
start learning
on speaking terms
wbrew prawu
start learning
against the law
poza sezonem
start learning
out of season
poza protokołem, nieoficjalnie
start learning
off the record
w imieniu
start learning
on behalf of
brakować czegoś
start learning
lacking in
zakwalifikować do
start learning
qualify for
być w separacji
start learning
part with
mieć nadzieję na
start learning
hope for
pokładać wszystkie nadzieje
start learning
pinning all hopes on
poza zasięgiem
start learning
off the hook
wyrzucony z
start learning
expelled from
mieć tendencję wzrostową
start learning
on the increase
przeciętnie, średnio
start learning
on average
płynność finansowa
start learning
financial footing
w dobrej kondycji
start learning
be in shape
w zdrobnieniu
start learning
for short
na wygnaniu
start learning
in exile
mieć pecha
start learning
be out of luck
żarówka
start learning
bulb
według jego szacunku
start learning
by his own account
pod warunkiem
start learning
on condition
w żadnym wypadku
start learning
under no circumstances
z rzędu
start learning
in a row
marzyć o
start learning
dream about
wyczerpany (np. nakład książki)
start learning
out of print
pod presją
start learning
under pressure
bez pracy
start learning
off work
zmierzyć się z faktem
start learning
face up to the fact
odpowiedzialny za
start learning
in charge
na służbie
start learning
on duty
w stanie wojny
start learning
at war
zagrożony
start learning
at risk
szkodliwy dla
start learning
detrimental to
w niezgodzie
start learning
at odds
w kadrze (zdjęcie)
start learning
in focus
w zasięgu wzroku
start learning
in sight
raz na zawsze
start learning
once and for all
nie ma mowy
start learning
out of the question
po pierwsze
start learning
at first
przejść do
start learning
move on
utrzymywać stosunki towarzyskie
start learning
socialize with sb
pytać kogoś o coś
start learning
ask for
z niedowierzaniem
start learning
in disbelief
kierować się do czegoś
start learning
head for sth
w radio
start learning
on the radio
nie móc czegoś znieść
start learning
fed up with
pozbyć się czegoś
start learning
get rid off
przylgnąć do kogoś
start learning
clung to sb
opuścić, pominąć
start learning
miss out
w niebezpieczeństwie
start learning
in danger
zagrozić komuś czymś
start learning
threaten sb with sth
szkodliwy dla
start learning
harmful to
w pewnym sensie
start learning
in a sense
klucz do sukcesu
start learning
key to success
w przypadku
start learning
in case
niezależnie od
start learning
regardless of
w takim tempie
start learning
at this rest
nieostry (obraz)
start learning
out of focus
z zawodu
start learning
by trade
specjalizować, zajmować
start learning
trading in
być w tyle
start learning
log behind
bez ostrzeżenia
start learning
without warning
w chwili
start learning
at a time
zakończyć
start learning
end up
pod wpływem chwili
start learning
spur of the moment
na czworaka
start learning
get down on all fours
w zasięgu ręki
start learning
at my fingertrips
z głowy
start learning
off the top of one's head

You must sign in to write a comment