zdanie 106

 0    17 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
His health worsened, in the last months of his life.
start learning
Jego stan zdrowia pogorszył się w ostatnich miesiącach jego życia.
You have to change your lifestyle, if you want to stay healthy.
start learning
Musisz zmienić swój styl życia, jeśli chcesz zachować zdrowie.
Last year he had two heart attacks.
start learning
Przeszedł dwa ataki serca w zeszłym roku.
Tom had heart attack, and was taken to hospital.
start learning
Tom miał atak serca i został przewieziony do szpitala.
Nobody knows, what causes sight loss.
start learning
Nikt nie wie, co powoduje utratę wzroku.
I had to make injections, twice a day.
start learning
Musiałem robić zastrzyki, dwa razy dziennie.
There is a new first-aid kit, in every classroom.
start learning
Jest nowy zestaw pierwszej pomocy, w każdej klasie.
The murderer turned out to be mentally ill.
start learning
Morderca okazał sie być chory psychicznie.
Polish nurses find employment, in England.
start learning
Polskie pielęgniarki znajdujom pracę w Anglii.
The new operating theater cost fortune.
start learning
Nowa sala operacyjna kosztowała fortunę.
The child underwent two successful operations last year.
start learning
Dziecko przeszło dwie udane operacje w ubiegłym roku.
The doctor asked me to describe the pain.
start learning
Lekarz prosił mnie o opisanie bólu.
Take this pill, and you'll feel much better.
start learning
Weź tę pigułkę, a poczujesz się znacznie lepiej.
Robert returned from Austria, with his arm in plaster.
start learning
Robert wrócił z Austrii, z ręką w gipsie.
The doctor gave me a prescription for Bactrim
start learning
Lekarz dał mi receptę na antybiotyk Bactrim.
Don't drink cold beer, if you have sore throat.
start learning
Nie pij zimnego piwa, jeśli masz ból gardła.
Despite being terminally ill, John decided to go to Australia.
start learning
Pomimo nieuleczalnej choroby, John postanowił wyjechać do Australii.

You must sign in to write a comment