Zdania MIx knora

 0    25 flashcards    mirkasnowak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Chcę abyś wysłał te dokumenty, które ci wczoraj dałem
start learning
I want you to send those docs I gave you yesterday
Dano mi ostatnio nowe zadania w pracy
start learning
I have been given new tasks to do at work
Mówi się, że ta restauracja była najlepsza, która podawał sushi
start learning
This restaurant is said to be the best one serving sushi
Jest tam 2 gości palących trawkę
start learning
There are 2 guys smoking weed
Skąd odlatujemy jutro
start learning
Where are we taking off from?
Jutro o tej porze będziemy was odbierać z lotniska
start learning
At this time tomorrow we will be picking you up from airport
Jutro wyjeżdżam
start learning
I am leaving tomorrow
Myślę, że wyjadę
start learning
I think I will leave
Jutro o tej porze będę wyjeżdżać
start learning
At this time tomorrow I will be leaving
Jutro zamierzam wyjechać
start learning
I am going to leave tomorrow
Skąd to masz?
start learning
where do you have it from?
Ile lat miałeś kiedy pierwszy raz słyszałes nirvanę
start learning
How old were you when you heard Nirvana for the first time?
Gdybym wczoraj o tym wiedział dziś nie mielibyśmy problemów
start learning
If I had known about it, we would not have problems today
Żałuje, że nie mam auta
start learning
I wish I had a car
Żałuję, że kupiłam te akcje
start learning
I wish I had not bought these shares
On musiał chyba cały dzień pracować
start learning
He must have been working as day long
Miałem wypełnić te formularze, ale nie miałem ołówka
start learning
I was supposed to fill in this form but I got no pencil
Mówiono, że on był najlepszym graczem w tej lidze
start learning
He was said to have been the best player in this league
Gdybym dziś nie jechała do Paryża, poszłabym do kawiarni
start learning
If I weren't going to Paris I would go to coffee shop
Będąc w Tokio widziałam ten klasztor, o którym mi kiedyś mówiłeś
start learning
Being in Tokio I saw that monastry you had told me about.
Z którego marketu masz te baterie
start learning
What market you got the baterries from?
Powinieneś był wczoraj wyciągnąć te rzeczy z auta
start learning
You should have taken out the stuff from the car
Powinniśmy już teraz iść
start learning
We should be going now!
Powinieneś iść na fitness
start learning
You should go to the fitness
Gdybym był lepsym graczem, byłbym wygrał wczorajsze zawody
start learning
If I were a beteer player I would have won the competition

You must sign in to write a comment