ZAWODOWY ANGOL - d

 0    95 flashcards    pietro91xx
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

kupować detalicznie
start learning
to buy retail

sprzedawać detalicznie
start learning
to sell retail

retalier

długoterminowa umowa
start learning
long-term contract

długoterminowa współpraca
start learning
long-term cooperation

income

dostarczać
start learning
to delivery

dostarczony
start learning
delivery

dostawa do domu
start learning
home delivery

dostawa towarów
start learning
delivery of goods

bezpłatna dostawa
start learning
free delivery

natychmiastowa dostawa
start learning
prompt delivery

opóżniona dostawa
start learning
late delivery

płatne gotówką przy dostawie
start learning
cash on delivery

przy dostawie
start learning
on delivery

regularna dostawa
start learning
Regular delivery

szybka dostawa
start learning
early delivery

koszt dostawy
start learning
delivery cost

terminy dostawy
start learning
delivery date

warunki dostawy
start learning
delivery terms

zapłata przy dostawie
start learning
payment on delivery

wholesale

wholesale

cena hurtowa
start learning
quantity price

handel hurtowy
start learning
Wholesale trade

marża hurtowa
start learning
wholesale margin

obrót hurtowy
start learning
wholesale turnover

rynek hurtowy
start learning
wholesale market

sprzedaż hurtowa
start learning
Wholesale sale

przyjąć dostawę
start learning
to accept delivery

przyśpieszyć dostawę
start learning
to speed up a delivery

zrealizować dostawę
start learning
to effect delivery

expansive

expensively

działalność gospodarcza
start learning
enterprise

działalność handlowa
start learning
business activity

działalność usługowa
start learning
servise acivity

punch

export

exporter

eksportować
start learning
to export

packing label

etykietować
start learning
to label

etykietowanie opakowania
start learning
labeling of packing

faktura handlowa
start learning
commencial invoice

faktura korygująca
start learning
corrective invoice

niezapłacona faktura
start learning
unpaid invoice

faktura pro forma
start learning
pro forma invoice

faktura sprzedaży
start learning
sales invoice

szczegółowa faktura
start learning
itemized invoice

faktura zakupu
start learning
purchase invoice

data wystawienia (faktury)
start learning
invoice date

kopia faktury
start learning
copy of an invoice

numer faktury
start learning
invoice number

orginał faktury
start learning
original of an invoice

płatność po otrzymaniu faktury
start learning
payment of invoice

płatny po otrzymaniu faktury
start learning
payable on invoice

wartość faktury
start learning
value of an invoice

zgodzić się z fakturą
start learning
as per invoice

odebrać fakturę
start learning
to collect an invoice

wystawić fakture
start learning
to issue an invoice

załączyć fakturę
start learning
to enclose an invoice

firma duża
start learning
a large company

mała firma
start learning
a small company

firma średniej wielkości
start learning
a medium company

formularz zamówienia
start learning
order form

showcase

gotówka przy odbiorze
start learning
cash on delivery

płatność gotówką
start learning
cash payment

płatne gotówką
start learning
payable in cash

płatne przy dostawię
start learning
cash on delivery

płatne z góry
start learning
cash down

przepływ gotówki
start learning
cash flow

tylko za gotówkę
start learning
only in cash

w gotówce
start learning
in cash

artykuły sprzedawane
start learning
cash articles

obrót gotówką
start learning
cash transaction

zaliczka gotówką
start learning
advance for cash

zapłata gotówką przy zamówieniu
start learning
cash with order

płacić gotówką
start learning
to pay in cash

sprzedaż za gotówkę
start learning
to sell in cash

handel detaliczny
start learning
retail trade

handel eksportowy
start learning
export trade

handel importowy
start learning
import trade

handel krajowy
start learning
home trade

handel światowy
start learning
world trade

handel zagraniczny
start learning
foreign trade

handlować
start learning
to trade

handlowiec
start learning
trader

artykuły handlowe
start learning
articles of trade

bilans handlowy
start learning
balance of trade

faktura handlowa
start learning
commercial invoice

rabat handlowy
start learning
trade discount

ryzyko handlowe
start learning
business rick

znak handlowy
start learning
Trade mark


You must sign in to write a comment