zajebistttte fiszkkkki

 0    142 flashcards    martudominiak
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

reach a target
start learning
osiągnąć założoną wielkość

report a growth in turnover of x%
start learning
zanotować wzrost obrotów o

announce the results for the 3rd quarter
start learning
ogłosić wyniki za 3 kwartał

demand exceeds supply
start learning
popyt przewyższa podaż

unpredictable market
start learning
nieprzewidywalny rynek

high volatility of prices
start learning
duża zmienność cen

consumer sentiment index
start learning
wskaźnik nastrojów konsumenckich

transfer costs onto consumers
start learning
przerzucać koszty na klientów

bad economic prospects
start learning
złe perspektywy gospodarcze

prosperity/downturn
start learning
zła/dobra koniunktura

for 3 consecutive years/3 years in a row
start learning
przez 3 lata z rzędu

as early as/as late as in the seventies
start learning
dopiero/już w latach 70

fierce/tough/cut-throat competition
start learning
ostra konkurencja

outperform the competition
start learning
mieć lepsze wyniki od konkurencji

to lag behind the competition
start learning
pozostawać w tyle za rywalami

stagnation in the market/the economy
start learning
zastój na rynku/w gospodarce

flourishing market/economy
start learning
prężny rynek/gospodarka

to stimulate/slow down growth
start learning
zahamować/pobudzić wzrost

growth stimulation
start learning
pobudzenie wzrostu

economic recovery
start learning
ożywienie gospodarcze

to be a sign of
być zwiastunem
start learning
zwiastować recesję

the bubble burst
start learning
bańka pękła

trading is/was heavy/slow
start learning
na giełdzie panował duży ruch/zastój/gorączka

driver of the economy
engine of growth
start learning
lokomotywa wzrostu

driving force of the economy
start learning
siła napędowa gospodarki

declining/decreasing profits
start learning
spadające zyski

to pass a law
start learning
uchwalić ustawę

to settle a dispute
start learning
rozstrzygnąć spór

disturb the peace process
start learning
zakłócić proces pokojowy

to disturb economic processes
start learning
zakłócić procesy gospodarcze

inflationary pressure/exert pressure/to make a pressure
start learning
stanowić presję inflacyjną

court’s ruling
start learning
decyzja sądu

to sue sb/to file a case
to file a lawsuit
start learning
wytoczyć sprawę

to declare bankruptcy
to file for bankruptcy
start learning
złożyć wniosek o uznanie upadłości

undervalued/ underpriced shares
start learning
zaniżone ceny akcji

overpriced shares/inflated prices
start learning
zawyżone ceny akcji

bull market/bear market
start learning
hossa/bessa na giełdzie

to monopolize market/to corner the market
start learning
opanować/zmonopolizować rynek

shortages in delivery
start learning
braki w dostawie

prompt delivery
start learning
szybka dostawa

on checking the goods
start learning
po sprawdzeniu towaru

consignment
delivery
start learning
dostawa

the consignment reached us
start learning
dostawa dotarła do nas

pieczęć

missing 50 calculators
start learning
brakujące 50 kalkulatorów

claim
skarga
start learning
roszczenia
complaint

ladies’ bags
start learning
damskie torebki

does not meet the specifications outlined
start learning
nie spełnia wymogów

to suspend delivery
start learning
wstrzymać/zawiesić dostawy

to get assurance
start learning
uzyskać zapewnienie

to supply customers with sth
start learning
dostarczać klientom coś

order No. 3939 for sth
start learning
zamówienie numer 3939 na coś

wysyłka

we advise you
to inform you
start learning
informujemy Cię

cases marked 168/70
start learning
paczki oznaczone 168/70

holding them at your disposal
start learning
trzymamy je do Twojej dyspozycji

uszkodzenia towarów

occurred in last two consignments
start learning
wydarzyły się podczas ostatnich dwóch przesyłek

should you require to inspect them
start learning
gdybyś chciał zobaczyć/ sprawdzić je

due to inadequate packing
start learning
z powodu złego pakowania

squeeze of cartons
start learning
wgniecenie na kartonach

a discrepancy
start learning
rozbieżność

not justified
start learning
nieuzasadnione

delay in despatch
start learning
opóźnienie w wysyłce

wadliwy

look into this matter
start learning
zajmijcie się tą sprawą

shelf life exceeded
start learning
towary przeterminowane

to place a claim
start learning
składać reklamację

expiry dates
start learning
data ważności

to foresee
to predict
start learning
przewidywać

output
production
start learning
produkcja

fiscal policy
start learning
polityka fiskalna

exogenous
external
ze-wnętrzny
start learning
napływowy(immigrant)
obverse

surplus
excess
start learning
nadwyżka
overplus

quantitative easing
start learning
luzowanie polityki pieniężnej

to fulfill
start learning
spełnić

monetary policy
start learning
polityka pieniężna

equilibrium
a state of balance
start learning
równowaga

deficit
an amount of money that is smaller than is needed
start learning
deficyt

expenditure
expense(s)
start learning
wydatek-tki

endogenous
start learning
wewnętrzny

Discrimination against sth
start learning
dyskryminacja czegoś

to undermine
podkopywać
start learning
osłabiać

capitalism
start learning
kapitalizm

conform to
odpowiadać
start learning
zastosować
dostosować

to be embodied in
osadzony w
start learning
być zawarty w

etyczne

zwyczaj

insofar as
o tyle że
start learning
o ile
o tyle

harm
uderzać w
start learning
krzywdzić

proponents
orędownicy
start learning
rzecznicy

avoid pollution
start learning
unikać zanieczyszczeń

conduct business
start learning
prowadzić biznes

conform to the law
start learning
dostosować do prawa

eliminate discrimination
start learning
eliminować dyskryminację

provide employment
start learning
zapewniać zatrudnienie

undermine the basis of society
start learning
podkopywać fundamenty społeczeństwa

stakeholder
start learning
interesariusz

reputation
start learning
reputacja / opinia

human rights
start learning
prawa człowieka

child labour
start learning
praca wykonana przez dzieci

wewnętrzny

zewnętrzny

stakeholders
start learning
zainteresowane strony/interesariusze

shareholders
start learning
udziałowcy

społeczność/ wspólnota

pay lip service
start learning
‘dużo mówić mało robić’

in the run-up to sth
czas przed np. głosowaniem
start learning
okres

outbreak of sth
wojny
start learning
wybuch np googlefobii
outbreak of war

former
poprzedni
start learning
dawny
former commissioner

to dismember
rozczłonkować
start learning
rozdzielić
to dismember the company

self-perpetuating
start learning
samo napędzający się

data mining
start learning
pozyskiwanie danych

to abuse
to abuse a dominance
start learning
nadużywać

pay hefty rates for sth
start learning
płacić dużą cenę za coś

be listed in Yellow Pages
start learning
być w książce telefonicznej

barriers to entry
start learning
bariery wejścia (na rynek)

to fork out
start learning
płacić dużo np pieniędzy za usługę

to charge a price
start learning
pobierać opłatę

a physical incumbent
dominant
start learning
firma dobrze presperująca na rynku

darmowy

persist for a while
start learning
utrzymywać się przez chwilę

obalić

rise of sth
start learning
wzrost np znaczenia smartphonów

eventually
start learning
w końcu

podkopywać np kogoś pozycję na rynku

top dog
przywódca
start learning
szef grupy

skończyć np w więzieniu

to rule a kingdom
start learning
panować nad królestwem

default settings
start learning
ustawienia domyślne

to opt in
to accept
start learning
akceptować

to opt out
to reject
start learning
odrzucać

to be in breach of
start learning
naruszyć prawo

transparency
jawny np dokument
start learning
przejrzysty

to comply with
start learning
być zgodny z czymś np z prawem

to be tailored to
start learning
być dopasowanym do czegoś

to lobby for/against
polityków itd
start learning
przeforsować ważne dla firmy ustawy po przez wpływanie na media

to guard privacy
to protect
start learning
chronić prywatność

to enforce privacy laws
start learning
egzekwować przestrzeganie prawa prywatności

legalność

handful
mała ilość
start learning
garstka

lion’s share
start learning
lwia część


You must sign in to write a comment