Zadanie 2 Ustna

 0    36 flashcards    wbrodzinski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zdjęcie przedstawia
start learning
The photo shows...
Na zdjęciu widzę
start learning
In the photo I can see...
Na zdjęciu jest/są
start learning
There is/There... in this picture
Po prawej/lewej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się...
start learning
On the right / left side of the picture is / are...
Po lewym/prawym rogu...
start learning
In the left/right hand corner...
Na pierwszym planie
start learning
In the foreground
W tle
start learning
In the background
W górnej/dolnej części zdjęcia jest/są...
start learning
In the top / bottom of the picture is / are...
Ludzie na zdjęciu są
start learning
People in the photo are
Ludzie na zdjęciu wydają sie (zadowoleni/smutni)
start learning
The people in the picture seem to (happy / sad)
Ludzie na zdjęciu prawdopodobnie są... ponieważ... / Ludzie na zdjęciu na pewno
start learning
People in the photo are probably ... because ... / People in the picture for sure
Jest też możliwe że...
start learning
It is also possible that...
Wygląda na to że...
start learning
It seems that...
Lubię ponieważ
start learning
I like because
(Żeglarstwo) jest świetne, ponieważ
start learning
(Sailing) is great because
Nie lubię/Nie cierpię ... ponieważ...
start learning
I do not like / hate ... because...
Wolę jazdę na rowerze od biegania.
start learning
I prefer to ride a bicycle from running.
Chciałbym (coś zrobić)
start learning
I would like to (do something)
Zamierzam
start learning
I'm going to
W przyszłości zamierzam
start learning
In the future, I hope to
Myślę, że
start learning
I think
Moim zdaniem... ponieważ
start learning
In my opinion ... because
Wydaje mi się, że...
start learning
It seems to me that...
Z jednej strony/z drugiej strony
start learning
On one side / the other side
Biorąc wszystko pod uwagę...
start learning
All in all,...
Zdarzyło się (minionego lata)
start learning
It happened (last summer)
To było dwa lata temu
start learning
That was two years ago
Podczas gdy podrózowałam
start learning
While I was traveling
Najpierw/Na początku
start learning
First / At the beginning...
Potem/Póżniej...
start learning
Then / Afterwards...
W międzyczasie
start learning
In the meantime,
Najlepsze/ najgorsze w tym było to, że...
start learning
The best / worst part was that...
Było wspaniale/okropnie
start learning
It was great / awful
To był przyjemny/ męczący dzień
start learning
It was a pleasant / tiring day
Na szczęście/Na nieszczęście
start learning
Fortunately / Unfortunately
Skończyło się na tym,że... (zrobiłyśmy coś)
start learning
We ended up... (doing sth)

You must sign in to write a comment