Z2, 06.02.2014

 0    29 flashcards    patrycjon
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nie bądź na mnie zły.
start learning
Don’t be angry at/with me.
inny niż ty
start learning
different from you
Nie pochwalam twojego zachowania.
start learning
I disapprove of your behavior.
Jestem przyzwyczajony do jego zachowania.
start learning
I’m accustomed to his behavior.
Odniesiesz korzyści z tej umowy.
start learning
You will benefit from this deal.
Możesz to skomentować?
start learning
Can you comment on that?
On mi pogratulował sukcesu.
start learning
He congratulated me on my success.
Moje biuro jest pełne informatyków. 
start learning
My office is crowded with IT people.
Jestem zachwycona twoją przemową.
start learning
I’m delighted with your speech.
Mam alergię na głupich ludzi.
start learning
I’m allergic to stupid people.
Jestem wrażliwa na krytykę.
start learning
I’m sensitive to criticism.
Moja firma wyszła z kryzysu.
start learning
My company recovered from the crisis.
Nie czuj się gorszy ode mnie, John.
start learning
Don’t feel interior to me, John.
Mam podejrzenia względem jego zachowania.
start learning
I am suspisious of his behavious.
Zawsze byłeś niezainteresowany polityką?
start learning
Have you always been disinterested in politics?
To nie moja „linia” – nie interesuję się tym.
start learning
It’s not my line.
Bez różnicy.
start learning
It makes no difference.
dla mnie to bez róznicy.
start learning
I’m indifferent to it.
nie palę się do tego
start learning
I’m not keen on this.
Rób, jak chcesz.
start learning
Please yourself.
To mnie nie pociąga.
start learning
That leaves me cold.
To mnie śmiertelnie nudzi.
start learning
It bores me stiff.
Mam to gdzieś.
start learning
I don’t give a hoot / damn / shit / fuck about that.
dobrze się dogadywać
start learning
get on well together
rekrutacja
start learning
recruitment
nieruchomość, obiekt, budynek
start learning
premises
nie wychodzi nam
start learning
it’s just not working out
nie wyszło nam
start learning
it didn’t work out
niemniej jednak, jednakże
start learning
nonetheless

You must sign in to write a comment